Wiosna z patronem „Trójki”-czytanie poezji i prozy Noblistów Polskich

Wiosna z Patronem Szkoły

„Już wiosna rozpętała wody z lodów,  już poczęły wiać wiatry ciepłe, pod których oddechem drzewa obsypują się pąkami…”

                                     Henryk Sienkiewicz

 

Dnia 22 marca 2022 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie literackie dla klas 7 i 8 poświęcone wiosennej twórczości polskich noblistów. Uczniowie przeczytali swoim rówieśnikom fragmenty utworów Władysława Reymonta, Henryka Sienkiewicza, Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej opisujące budząca się przyrodę. Piękna polszczyzna przeplatała się z dźwiękami muzyki i doznaniami plastycznymi.

Dziękujemy uczniom klas 7 i 8 za przygotowanie występu.

 

Czytanie:

Hania Karnas,   8b
Paula Grzyb 8b
Daria Jagucak 8b
Asia Sarzyńska   8a
Nikola Kucner  8a
Julia Żurko 8f
Krzysztof    Porębski 8f
Patryk Adamczyk 8f

 

Oprawa muzyczna:

Cozzolini  Giovanni  7f – pianino
Basia Wiśniewska 7c – śpiew

 

Oprawa plastyczna:

Żurko Julia 8f
Korczak Malwina 7a
Kosik Hania 7a
Natalia Budzińska 7a

 

Dziękujemy również nauczycielom plastyki za udostępnienie prac plastycznych uczniów kl. 4-8 oraz nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej za wypożyczenie przygotowanych przez siebie rekwizytów.

 

Karolina Marciniak
Tamara Chojnacka
Renata Kołodziej
Anna Kowalska