Języki obce nowożytne

Język angielski

Izabela Bartczak

Martyna Kęcka

Aleksandra Kuczera – Matysiak

Anna Oling – Kobiela

Ewa Sieradzy

Katarzyna Piotrowiak

Katarzyna Sosnowska

Agnieszka Szpunar

Sandra Piotrowska – Zdyb


Język niemiecki

Piotr Lenort

Anna Mirecka

Alicja Skoczylas