Legitymacja szkolna

mLegitymacja

mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie.  Identycznie jak papierowa legitymacja, mLegitymacja poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych. Jest także podstawą do otrzymania innych, przysługujących uczniom, zniżek. To możliwe dzięki umocowaniu prawnemu – jej wydawanie umożliwia obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji – z powodu np. uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

W celu przygotowania mLegitymacji potrzebne jest zdjęcie.

Zdjęcia powinno spełniać takie same kryteria jak zdjęcie do dowodu osobistego/legitymacji szkolnej, tj. zdjęcie kolorowe, o wymiarach 35 × 45 mm. Zdjęcie w postaci cyfrowej musi posiadać rozszerzenie jpg lub jpeg, nie większe niż 5 MB, minimalną rozdzielczość 300dpi oraz wymiary 496 pikseli wysokość x 354 pikseli szerokość.

Zdjęcie następnie należy dodać na koncie ucznia/rodzica w dzienniku elektronicznym. W tym celu należy:

  • zalogować się na witrynę ucznia/rodzica,
  • po zalogowaniu należy wybrać w menu bocznym zakładkę: „Dane ucznia”,
  • następnie należy kliknąć na przycisk „Aktualizuj zdjęcie” i wskazać lokalizację pliku z prawidłowo przygotowaną fotografią.

Dodanie poprawnego formatu zdjęcia informowane jest komunikatem Zdjęcie zostało wysłane do akceptacji.

Instrukcja dodania zdjęcia do dziennika elektronicznego – pobierz

Więcej informacji nt. mLegitymacji można znaleźć na stronach:

https://info.mobywatel.gov.pl/

https://info.mobywatel.gov.pl/dokumenty/legitymacja-szkolna

Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnegouruchomić System na urządzeniu.

Uwaga: mLegitymacjęmożna uruchomić tylko na jednym telefonie.

instrukcja obslgi mLegitymacji dla ucznia