Szkoła

DYREKTOR Szkoły Podstawowej nr 3 im. „Noblistów Polskich”

mgr Ernest Kłósek

ZASTĘPCY DYREKTORA

mgr Aleksandra Kozioł

wicedyrektor ds. dydaktycznych klas IV-VIII

mgr Anna Adamowicz

wicedyrektor ds. edukacji wczesnoszkolnej

mgr Piotr Lenort

wicedyrektor ds. wychowawczych

Nasza szkoła funkcjonuje po to, aby uczniowie:

  • byli kreatywni i innowacyjni,
  • potrafili myśleć krytycznie i rozwiązywać problemy,
  • cechowali się umiejętnością komunikowania się i współpracy w grupie,
  • potrafili wyszukiwać i zarządzać informacją oraz rozumieć media,
  • umiejętnie korzystali z technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
  • byli elastyczni oraz zdolni do adaptacji do nowych warunków,
  • posiadali umiejętności społeczne i wielokulturowe,
  • cechowali się odpowiedzialnością i skutecznością.

GODZINY PRACY DYREKCJI SZKOŁY  – ROK SZKOLNY 2020/2021

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

mgr Ernest Kłósek

mgr Aleksandra Kozioł

 7.45 – 14.00  7.30-14.30  7.45-12.00  7.30-15.30

 7.30-13.00

mgr Anna Adamowicz

 8.00 – 14.00  8.00-14.00  9.00-15.30  7.30-13.0  8.00-13.30

mgr Piotr Lenort

 8.00 – 15.30  8.00-15.30  8.00-15.30  7.30-15.30  8.00-15.30