Szkoła

DYREKTOR Szkoły Podstawowej nr 3 im. „Noblistów Polskich”

mgr Ernest Kłósek

ZASTĘPCY DYREKTORA

mgr Alicja Anastaziuk

wicedyrektor ds. dydaktycznych klas IV-VIII

mgr Małgorzata Kaźmierczak

wicedyrektor ds. edukacji wczesnoszkolnej

mgr Piotr Lenort

wicedyrektor ds. wychowawczych

Nasza szkoła funkcjonuje po to, aby uczniowie:

  • byli kreatywni i innowacyjni,
  • potrafili myśleć krytycznie i rozwiązywać problemy,
  • cechowali się umiejętnością komunikowania się i współpracy w grupie,
  • potrafili wyszukiwać i zarządzać informacją oraz rozumieć media,
  • umiejętnie korzystali z technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
  • byli elastyczni oraz zdolni do adaptacji do nowych warunków,
  • posiadali umiejętności społeczne i wielokulturowe,
  • cechowali się odpowiedzialnością i skutecznością.

GODZINY PRACY DYREKCJI SZKOŁY  – ROK SZKOLNY 2023/2024

7.30 – 15.30