STYPENDIA

O stypendium Prezydenta Miasta Głogowa mogą się ubiegać uczniowie klas piątych, szóstych siódmych i ósmych, którzy pobierają naukę na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

We wniosku stypendialnym należy uwzględnić konkursy (semestr za który składany jest wniosek) od poziomu powiatowego wzwyż.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie

Wnioski stypendialne należy składać odpowiednio (za I semestr) do 15 marca oraz (za II semestr) do 15 września.

 

Uchwała Rady Miejskiej:

uchwała-stypendia-X.2019

Wniosek o przyznanie stypendium:

wzór-wniosku-styp.-nauk.-nowe