Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Ważne daty dotyczące organizacji roku szkolnego

1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-
wychowawczych
 1 września 2022 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2022 r.
3 Ferie zimowe  13– 26 lutego 2023 r.
4 Wiosenna przerwa świąteczna  6 – 11 kwietnia 2023 r.
5 Egzamin ósmoklasisty – język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek)
– matematyka – 24 maja 2023 r. (środa)
– język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek)
6 Dodatkowe terminy egzaminu ósmoklasisty  – język polski – 11 czerwca 2023 r. (środa)
– matematyka – 12czerwca 2023 r. (czwartek)
– język obcy nowożytny – 13 czerwca 2023 r. (piątek)
7 Ogłoszenie wyników egzaminu
ósmoklasisty
Przekazanie zaświadczeń do szkół
Wydanie zaświadczeń uczniom
 

3 lipca 2023 r.

do 6 lipca 2023 r.

6 lipca 2023 r.

8 Zakończenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
 23 czerwca 2023 r.
9 Ferie letnie  24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

14 października 2022 r.

2  listopada 2022 r.

2  stycznia 2023 r.

2 maja   2023 r.

9  czerwca 2023 r.

W dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole organizowane są zajęcia opiekuńcze.