Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Kalendarz akcji i imprez szkolnych 2021/2022

Ważne daty dotyczące organizacji roku szkolnego

1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-
wychowawczych
 1 września 2021 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2021 r.
3 Ferie zimowe  31.01 – 13.02  2022 r.
4 Wiosenna przerwa świąteczna  14 – 19 kwietnia 2022 r.
5 Egzamin ósmoklasisty – język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek)
– matematyka – 25 maja 2022 r. (środa)- język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek)
6 Dodatkowe terminy egzaminu ósmoklasisty  – język polski – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek)
– matematyka – 14 czerwca 2022 r. (wtorek)
– język obcy nowożytny – 15 czerwca 202 r. (środa)
7 Ogłoszenie wyników egzaminu
ósmoklasistyPrzekazanie zaświadczeń do szkół

Wydanie zaświadczeń uczniom

 

1 lipca 2022 r.

do 7 lipca 2022 r.

8 lipca 2022 r.

8 Zakończenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
 24 czerwca 2022 r.
9 Ferie letnie  27 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

2  listopada 2021 r.

12  listopada 2021 r.

7  stycznia   2022 r.

2 maja        2022r.

17  czerwca 2022 r.

W dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole organizowane są zajęcia opiekuńcze.