UBEZPIECZENIE NNW

Komunikat dla Rodziców dotyczący ubezpieczenia NNW Szkolne

Szanowni Państwo,

decyzją rodziców uczestniczących w spotkaniu Rady Rodziców z agentami ubezpieczeniowymi, które odbyło się w czerwcu br. i decyzją  prezydium Rady Rodziców, na rok szkolny 2019/2020 wybrano ofertę ubezpieczeniową AVIVA Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych S.A.

Poniżej znajdują się ogólne warunki umowy (OWU).

Wyraźnie i czytelnie wypełnione deklaracje  wraz ze składką w wysokości 49 zł będą  zbierane wstępnie na spotkaniach klasowych 18 i 19 września, a następnie w wyznaczonych dniach w szkole i przekazywane Towarzystwu. Rodzice podpisując deklarację wyrażają zgodę na przetwarzanie danych  (RODO) i deklarują, że znają OWU.

Zakres ubezpieczenia, zostanie pokazany na klasowych spotkaniach z Rodzicami. W tym dniu można też przynieść deklaracje i dokonać wpłaty za ubezpieczenie.

Ewentualne pytania proszę kierować na adres :

adres email: biuro@szkolnaagencja.pl
tel.: 531 417 299 lub 731 076 132
Zespół Szkolnej Agencji Ubezpieczeniowej

Przewodniczący Rady Rodziców

Marta Sobolewska

Poniżej zamieszczamy wszystkie niezbędne informacje i druki związane z w/w ubezpieczeniem. Dokumenty można pobrać w formacie PDF.

 

1)  1 Plakat

2)  2 OWU NNW Twoje Dziecko

3) 3 Zakres ubezpieczenia

4) 4 Postanowienia dodatkowe AVIVA

5)  5 Informacja o dystrybutorze

6)  6 Deklaracja 1 z 2

7) 7 Deklaracja 2 z 2