Rekrutacja

SZANOWNI RODZICE uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2024/2025! Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie informuje, że zapisy dzieci do klasy I na rok szkolny 2024/2025 trwają od 14 lutego 2024r. odgodz. 9.00 do 13 marca 2024r. do godz. 15.00.

Przyjmowanie podań:

od 14.02.2024r. od godz. 9.00 do 13.03.2024r. do godz. 15.00.

 

Weryfikacja i zatwierdzanie podań: 

od 14.02.2024r. od godz. 9.00 do 13.03.2024r.do godz. 15.00.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 29.03.2024r. do godz. 15.00.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatówprzyjętych i nieprzyjętych: 19.04.2024r. do godz. 15.00.

Rekrutacja uzupełniająca: od 06.05.2024r.odgodz. 9.00 do 31.08.2024r. do godz. 15.00.

O PRZYJĘCIU UCZNIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !!!

Baner do rekrutacji Elemento jest zamieszczony na stronie internetowej szkoły: https://sp3.glogow.pl

oraz na stronie: https://rekrutacje-glogow.pzo.edu.pl/elemento-public/

Rodzic/opiekun prawny samodzielnie wypełnia Wniosek rekrutacyjny do dnia 13 marca 2024r.elektronicznie poprzez stronę internetową moduł Elemento, a następnie wypełniony wniosek musi wydrukować i podpisać oraz osobiście złożyćw sekretariacieszkoły pierwszego wyboru.

Ponadto do składanego Wniosku rekrutacyjnego należy dołączyć:

– Kwestionariusz kandydata (formularz nr 2),

– Deklarację korzystania z obiadów w stołówce (formularz nr 3),  jeśli dziecko będzie spożywało obiady w szkole,

– Kartę zgłoszenia do świetlicy (formularz nr 4), jeśli dziecko będzie uczęszczało do świetlicy.

 

Wniosek Rekrutacyjny składa się najpóźniej do dnia 13 marca 2024r. do godz. 15.00.
We wniosku rodzic deklaruje wybór maksymalnie 3 placówek. Jeżeli uczeń ubiega się
o przyjęcie do szkoły podstawowej, w obwodzie której nie mieszka, powinien wskazać na
drugim (w przypadku wyboru dwóch szkół) lub na trzecim (w przypadku wyboru trzech szkół)
miejscu listy priorytetów, numer i adres rejonowej szkoły podstawowej.
Dane osobowe wprowadzone do Wniosku Rekrutacyjnego podlegają ochronie zgodnie
z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności.

 

Obwód Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie,

Plac Mieszka I 22 obejmuje ulice:

Bolesława Śmiałego, Bolesława Wysokiego, Budziszyńska, Dobrawy, Dziadoszan, Ester Golan, Galla Anonima, Generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, Generała Tadeusza Komorowskiego „Bora”, Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka”, Generała Stefana Roweckiego „Grota”, Gnieźnieńska, Henryka Brodatego, Henryka Głogowskiego, Henryka Pobożnego, Henryka V Żelaznego, Herbowa, Jagiellońska, Jana Karskiego, Kaspra Eliana, Kasztelańska, Kazimierza Sprawiedliwego, Konrada I, Królowej Jadwigi, Książąt Cieszyńskich, Książąt Oleśnickich, Książąt Ścinawskich, Książąt Żagańskich, Księcia Jana II, Księżnej Mechtyldy, Leszka Białego, Małgorzaty Cylejskiej, Miodowa, Nankera, Piasta Kołodzieja, Plac Mieszka I, Probusa, Przemysława Głogowskiego, Pszczelarska, Salomei, Szczyglicka, Świętej Jadwigi Śląskiej, Świętosławy, Wawelska, Wincentego Pola, Zielona, Ziemowita.

Pliki z formularzami do pobrania:

1) Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 8/2024 oraz instrukcja elektronicznej rekrutacji  do klas pierwszych w roku szkolnym 2024/2025

Zarządzenie-Nr-8/2024-Prezydenta-Miasta-z-dnia-12-stycznia-2024 r.     –pobierz plik

Elektroniczna-rekrutacja-do-klas-i-szkol-podstawowych-instrukcja             – pobierz plik

 

2) Kwestionariusz kandydata do klasy 1

  Kwestionariusz-kandydata-do-klasy-pierwszej      –pobierz plik

3) Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej

  Deklaracja-korzystania-z-obiadow-w-stolowce-szkolnej      –pobierz plik

4) Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

    Karta-zgloszenia-do-swietlicy    –pobierz plik