Godziny zajęć lekcyjnych

Zajęcia odbywają się w następujących godzinach:

Zajęcia w trybie awaryjnym odbywają się według poniższego schematu:

czas trwania lekcji: 30 minut

obiad wydawany od 12.00