Przedmioty humanistyczne

Język polski

Agata Bagińska – Żyta

Magdalena Hołub

Jakub Rawski

Iwona Patelska-Mazur

Anna Rutkiewicz-Grzelecka

Dorota Stankunowicz – Cholewa


Historia

Mariola Kraus

Agnieszka Karwat

Elżbieta Petecka

Z wykształcenia jestem nauczycielem historii. Studia ukończyłam na Uniwersytecie Wrocławskim. Oprócz historii uczę również informatyki i edukacji regionalnej. W tym roku szkolnym prowadzę fakultet historyczny – zajęcia, na których uczniowie mogą poprawić oceny, rozwijać swoje zainteresowania.


Wiedza o społeczeństwie

Urszula Hordyk