Przedmioty humanistyczne

Język polski

Agata Bagińska – Żyta

Urszula Drozd – Rosadzińska

Renata Kołodziej

Piotr Lenort

Jakub Rawski

Iwona Patelska – Mazur

Ewa Sieradzy

Dorota Stankunowicz – Cholewa

Emilia Warmowska


Historia

Tamara Chojnacka

Mariola Kraus

Jakub Rawski


Wiedza o społeczeństwie

Urszula Hordyk

Mariola Kraus