Nauczyciele wspierający proces edukacyjno-wychowawczy 

Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia

Agnieszka Foksowicz – Małek

Maryla Gut

Sandra Gertych

Emilia Konieczna – Franczak


Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne

Maryla Gut

Anna Michałowska


Logopedia

Anna Adamowicz

Barbara Mastej – Zaorska

Patrycja Małucka

Lucyna Kossowska


Pedagog

Anna Kowalska

Małgorzata Kaźmierczak


Psycholog

Karolina Krawczak

Suszyńska Agata