Nauczyciele wspierający proces edukacyjno-wychowawczy 

Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia

Agnieszka Foksowicz – Małek

Maryla Gut

Agnieszka Karwat


Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne

Maryla Gut

Monika Gil

Agnieszka Karwat

Anna Michałowska – tyflopedagog

Patrycja Raczkowska – Oziębała – surdopedagog


Logopedia

Anna Adamowicz

Barbara Mastej – Zaorska


Pedagog

Barbara Gałucka

Anna Kowalska

Małgorzata Kaźmierczak


Pedagog specjalny

Emilia Konieczna – Franczak

Anna Kowalska


Psycholog

Agata Suszyńska – Blachowska