Samorząd Uczniowski i Wolontariat

Skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2023/2024:

Przewodnicząca –Lena Lasia – kl. 6c

Wiceprzewodniczący-

Rzecznik Praw Ucznia: Zuzanna Murcha – kl. 7c

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Klubu Wolontariatu: Aneta Lenort i Izabela Bartczak