Edukacja wczesnoszkolna

Ludmiła Bukowska

Jestem dyplomowanym nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej z wieloletnim stażem. Bardzo lubię pracę z małymi dziećmi. Wiem, że to czego nauczę je na tym etapie nauki, będzie procentować w przyszłości.

Jolanta Dmowska

Jestem dyplomowanym nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. W szkole pełnię funkcję przewodniczącej Zespołu samokształceniowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.  Praca w zawodzie nauczyciela to moja pasja i powołanie. W mojej pracy kieruję się przekonaniem, że każde dziecko jest wyjątkowe i niepowtarzalne. Ogromną radość sprawiają mi postępy moich podopiecznych. Dokładam wszelkich starań, aby odkrywać  dziecięce potencjały i stwarzać warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju. W codziennej pracy razem z dziećmi odkrywamy to, co nowe i nieznane, a każdy dzień jest dla nas ciekawą przygodą i wyzwaniem.

„Nauka to podróż, która trwa przez całe życie”

Jim Stovall

 Paulina Jakubowska

„Musicie dostrzec, że najwyższa jest radość z pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość triumfu i szczęście samodzielności, opanowania i władania.” Janusz Korczak (z książki Jak kochać dziecko. Prawo dziecka do szacunku).

Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, animatorem kultury. Uśmiechnięta, zaangażowana, pomocna to cechy charakteryzujące moją osobę. W pracy z dziećmi wspieram ich w dążeniu do pogłębiania wiedzy i umiejętności, uczę pokonywania przeszkód, zachęcam do  rozwijania osobowości dziecka.   Satysfakcję sprawia mi radość moich podopiecznych z osiągniętego celu.

Ewa Kozioł

Jestem dyplomowanym nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. W Szkole Podstawowej nr 3 w Głogowie pracuję od wielu lat. Praca z dziećmi daje mi satysfakcję i przynosi wiele radości. Moim sukcesem jest sukces dziecka – ten spektakularny, jak i ten osobisty.

” Jeśli uczenie (uczenie się) jest niekończącą podróżą…cały czas podróżuję ”

Marzena Magda

,,Pytanie’’

Co to jest para wodna?

Tylko umysł dziecka

jak źrebak szybki

odpowiedział od razu:

– Dwie małe rybki

( ksiądz Jan Twardowski)

Wydaje mi się, że definiowanie przez dziecko różnych pojęć jest nieograniczone i bywa zupełnie niepojęte przez osoby dorosłe.  Pomysłowość i olbrzymia twórczość dziecka, nie zna granic. Fascynuje mnie właśnie dziecięca szczerość, ciekawość i niepohamowany entuzjazm w poznawaniu świata.   Staram się  niekiedy patrzeć na rzeczywistość oczami tego małego człowieka, przez co lepiej mogę zrozumieć jego potrzeby, pragnienia i zainteresowania. Jednak przyznaję- nie jest to łatwe. W pracy, bezcenna jest dla mnie radość i uśmiech moich uczniów.  Uważam, że każdy z nich jest wyjątkowy, inny i dobry.

Karolina Marciniak

Od 6 lat jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 3. Studia ukończyłam na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym
w Kaliszu uzyskując stopień magistra edukacji wczesnoszkolnej
i arteterapii. W 2015 roku ukończyłam kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej, który uprawnił mnie do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce.

Anna Michałowska

Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i tyflopedagogiem. Posiadam również kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu terapii pedagogicznej. Pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową i podwyższam własne kompetencje zawodowe korzystając z różnych form doskonalenia zawodowego. Największą radość i przyjemność sprawia mi praca z moimi wychowankami. Dzieci są moją inspiracją do działania, dlatego bycie nauczycielem to nie tylko praca, ale przede wszystkim pasja i spełnienie marzeń.

Barbara Młodzińska

Od tego roku szkolnego mam zaszczyt nauczać dzieci najmłodsze w naszej szkole. Jest to czynność, którą naprawdę lubię, która przynosi mi wiele satysfakcji, a przede wszystkim wtedy, gdy są widoczne zmiany rozwojowe w dzieciach. Co prawda w Szkole Podstawowej nr 3 w Głogowie jestem nowym nauczycielem, ale powróciłam tutaj z wielką radością, jako absolwent tej szkoły. Do tej pory pracowałam jako nauczyciel przedszkolny w grupach wiekowych od 3 do 5 lat, a także byłam wychowawcą w świetlicy szkolnej. Myślę, że dotychczasowa praca wiele mnie nauczyła, doświadczyła mnie na wiele sposobów, co przyczyni się do jakości pracy z pierwszoklasistami.

Pliszka Maria

Julita Wójcik

Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej oraz terapeutą na zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych. W szkolnictwie pracuję od 2005r., a w Szkole podstawowej nr 3 w Głogowie od 2013r. Bardzo lubię pracę z małymi dziećmi, ich uśmiech, szczerość, chęć poznawania wszystkiego co nowe. Praca daje mi wiele radości i satysfakcji, a osiąganie mniejszych i większych sukcesów przez dzieci to dla mnie najlepsza nagroda.

Monika Gil

Patrycja Małucka