RADA RODZICÓW

 

Prezydium Rady  Rodziców

w roku  szkolnym 2022/2023

l.p. Imię i nazwisko Funkcja Oddział
1. Marta Sobolewska Przewodniczący 8b
2. Elżbieta Kierepka Z-ca przewodniczącego 1b
3. Grzegorz Kokosiński Sekretarz 1d
4. Magdalena Piskadło Skarbnik 8g