RADA RODZICÓW

 

Prezydium Rady  Rodziców

w roku  szkolnym 2023/2024

l.p. Imię i nazwisko Funkcja Oddział
1. Elżbieta Kierepka Przewodniczący 4d
2. Grzegorz Kokociński Z-ca przewodniczącego 2d
3. Monika Korycińska Sekretarz 2a
4. Beata Marczewska Skarbnik 5c