Aktualne konkursy

Informacja:

Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się uzyskane wysokie miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowane co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół. Stypendia, o które ubiegają się uczniowie również przewidują kryterium przedstawienia osiągnięć w zawodach i konkursach.

Konkursy – etap szkolny.

Termin oddania pracy konkursowej w szkole wraz z wymaganą dokumentacją  określa zwyczajowo nauczyciel – opiekun. W roku szkolnym 2023/2024konkursy plastyczne w klasach IV-VIII koordynuje Irena Herba (sala 415, 403 lub 514). Konkursy przedmiotowe – odpowiednio nauczyciele przedmiotów, związane z działalnością biblioteki – nauczyciele biblioteki, o tematyce religijnej – katecheci, w klasach I-III wychowawcy. Uczniowie, których prace przekazuje szkoła, proszeni są o dołączenie do prac metryk wymaganych przez organizatora konkursów (dokumenty konkursowe również są do pobrania u nauczyciela) oraz zgłosić pracę w wyznaczonym terminie. Uczeń ma prawo wysłać/przekazać prace pod opieką rodziców, gdy organizator konkursu przewidział taki sposób dostarczenia prac.

KONKURSY KWIECIEŃ – MAJ.

 1. „Planeta vs. plastik” – eliminacje do konkursu ekologicznego. Tylko uczniowie klas 5-6, format A3 w dowolnej technice plastycznej.

W szkole zgłaszamy do dnia 10 maja 2024 r. W szkole prace do 30 kwietnia 2024 r. z załącznikami.

 1. „Pszczółka moja przyjaciółka” – Temat konkursu. Portrety pszczół i pszczółek, Praca pszczelarza, Sceny z życia pszczół, Co zyskujemy dzięki pszczołom?

Technika i format:  prace płaskie (nie dopuszczane są prace przestrzenne i z gliny) format A4, A3 oraz A2 (prace mniejsze lub większe nie będą oceniane), prace nie mogą zawierać gotowych elementów oraz materiałów sypkich, prace nie mogą być oprawione, rolowane ani składane.

W szkole prace do 30 kwietnia 2024 r. z załącznikami.

 1. Konkurs historyczno-plastyczny o Polskich Olimpijczykach.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V-VII szkół podstawowych, szczególnie zainteresowanych historią sportu i uzdolnionych plastycznie. Szkołę może reprezentować dowolna ilość uczestników. Polega na wykonaniu pracy przedstawiającej polskiego olimpijczyka lub olimpijczyków, którzy uzyskali medal na igrzyskach. Format pracy – A4, technika dowolna. Ocenie będą podlegały: jakość wykonanej pracy, pomysł, zgodność z prawdą historyczną, ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność, kreatywność, pomysłowość pracy i podejście do tematu.  W szkole prace do 10 maja 2024 z załącznikami.

 1. II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Programistycznego GIgathon. Zapisy na stronie info.gigathon.pl/edu i w terminie od 6 do 26 maja rozwiązać krótki quiz online, na podstawie którego uczniowie zapraszani są do kolejnego etapu. Konkurs skierowany do uczniów klas I-VIII w różnych kategoriach wiekowych. szansa dla uczniów na wykazanie się swoimi technologicznymi umiejętnościami i wygranie nagród takich jak konsola Xbox, smartfony, tablety i wiele innych.
 2. Ogólnopolski konkurs „Geometria w architekturze” – II edycja. Konkurs ma na celu znajdowanie odpowiedników matematycznych pojęć w architekturze i sztuce i dostrzeganie w nich geometrii.
 3. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zawsze w formie” Tematem konkursu jest stworzenie plakatu odwołującego się do idei sportu kształtującego poczucie braterstwa i wspólnoty, sportu jako elementu kultury, sportu. Zgłoszenia do nauczycieli religii.
 4. KONKURS WYSYŁKOWY dla klas I-III i IV-VIII „#NASZA FLAGA” Informacje i regulamin na stronie naszaflaga.pl Rodzic przesyła fotografię pracy i wypełniony formularz.

 

Konkursy plastyczne – (kwiecień).

 1. Politechnika Śląska – Laboratorium Badań Korozyjnych zaprasza do udziału w konkursach z atrakcyjnymi nagrodami, które mają na celu zwrócić uwagę społeczeństwa na problem korozjiAby wziąć udział w konkursach wystarczy odwiedzić stronę Laboratorium i wypełnić formularze elektroniczne, załączając przy tym zgłoszone prace. UWAGA! PRACE WYSYŁAMY Z DOMU BEZ POŚREDNICTWA SZKOŁY do 24.04.2024 r. (nauczycielowi plastyki przedstawiamy zdjęcie wysłanej pracy do odnotowania oceny za udział albo wynik laureata).

W dniu 24 kwietnia 2024 r. na Wydziale Chemicznym PŚ odbędzie się uroczysta ceremonia rozdania nagród konkursowych, z zaproszonymi gośćmi i wykładem popularnonaukowym pt. „Czy powłoki mogą chronić w inteligentny sposób?” wygłoszonym przez Panią dr hab. inż. Małgorzatę Zubielewicz z Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników (Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ).

Przesyłam linki do wydarzenia z prośbą o upowszechnienie na Państwa stronach:

https://www.facebook.com/events/792061088960155/?ref_source=SEARCH

Konkurs fotograficzny: (zdjęcia miejsc dotkniętych lub zagrożonych korozją, prace z I edycji są na stronie konkursu):

https://www.polsl.pl/rch-l1/konkurs-fotograficzny-2024/

Konkurs Plastyczny: (praca plastyczna)

https://www.polsl.pl/rch-l1/konkurs-artystyczny-2024/

Konkurs na nazwę ceramicznego Kota, dotyczy nazwania mało znanej „maskotki” Wydziału Chemicznego – ceramicznego Kota znajdującego się na dachu budynku „Czerwonej Chemii”:

https://www.polsl.pl/rch-l1/konkurs-kot-2024/

 

2.„20 lat w Unii Europejskiej”,

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pn. „20 lat w Unii Europejskiej”, organizowanym przez Dolnośląski Klaster Edukacyjny, którego liderem jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VI szkół podstawowych z partnerskich placówek DKE.  1 maja tego roku mija równo 20 lat od kiedy Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Konkurs polega na przygotowaniu przez uczniów pracy plastycznej w formacie A3, inspirowanej właśnie tym wydarzeniem, czyli 20-leciem wstąpienia Polski do UE.
Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną.
Prace należy przesyłać pocztą tradycyjną w terminie do 15 kwietnia 2024 r. na adres:
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

 

ul. Rycerska 24
59-220 Legnica
z dopiskiem: „Konkurs plastyczny”.

 

 

Prosimy o ogłoszenie informacji na stronie szkoły oraz na Państwa profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/klastryLSSE/posts/pfbid0v134sf1xAusciXb8q5bzHPfiWboRPjoMLvMHvyQb5E4QygG3EaGL5NeLMYiqJErXl

 

Konkursy plastyczne – (marzec).

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pn. „20 lat w Unii Europejskiej”, organizowanym przez Dolnośląski Klaster Edukacyjny, którego liderem jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VI szkół podstawowych z partnerskich placówek DKE.
1 maja tego roku mija równo 20 lat od kiedy Polska jest członkiem Unii Europejskiej.
Konkurs polega na przygotowaniu przez uczniów pracy plastycznej w formacie A3, inspirowanej właśnie tym wydarzeniem, czyli 20-leciem wstąpienia Polski do UE.
Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną.
W szkole można składać prace do 6 kwietnia 2024 roku a osobiście prace należy przesyłać pocztą tradycyjną w terminie do 15 kwietnia 2024 r. na adres:
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

 

ul. Rycerska 24
59-220 Legnica
z dopiskiem: „Konkurs plastyczny”.

 

 

 

Konkurs plastyczny Wszystkie odcienie spektrum autyzmu. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej inspirowanej hasłem: „wszystkie odcienie spektrum autyzmu”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z powiatu głogowskiego (klasy 4-8), a udział w konkursie ma charakter indywidualny. Jury będzie oceniać prace w jednej kategorii wiekowej (klasy 4-8). Jeden autor może złożyć jedną pracę plastyczną, a z każdej szkoły można złożyć do 3 prac. Format prac plastycznych i technika – dowolne (rysunek, malarstwo, kolaż, rzeźba, obiekt, instalacja, grafika komputerowa, komiks itd.) W przypadku prac cyfrowych konieczny jest wydruk pracy. Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinien podpisać rodzic lub osoba uprawniona do reprezentowania dziecka oraz podpisane zgody na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku). Prace należy czytelnie podpisać podając imię, nazwisko, klasę oraz nazwę szkoły. W szkole prace składamy do 25 marca 2024r.

Zapraszamy uczniów klas I-VIII do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym im. WładysławaPodkowińskiego, organizowanym przez Zespół Szkół im. W. Podkowińskiego w Mokrej Wsi. Temat: „Architektura wiejska inspirowana obrazem W. Podkowińskiego „Ulica w Siennicy”. Autor nadaje pracy tytuł, format A3, technika dowolna: rysunkowa lub malarska. W szkole prace składamy do 21 kwietnia 2024 r.

 

II Powiatowy Konkursi im. Noblistów Polskich
Zapraszamy do udziału w II Powiatowym Konkursie im. Noblistów Polskich.
W tym roku konkurs poświęcony jest twórczości Czesława Miłosza i Władysława Reymonta. Szczegóły znajdą Państwo w regulaminie znajdującym się poniżej.

Część plastyczna. Prace składamy w szkole do 5 kwietnia 2024 r. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej “Cztery pory roku w pejzażu wiejskim”, inspirowane powieścią „Chłopi” W. Reymonta, ukazujące min. chaty kryte strzechą w letniej, ciepłej zieleni albo chłodnej zimowej bieli, wiosenne i jesienne prace polowe czy szeroko rozumiane obrzędy związane z porami roku. Uczestnicy konkursu przygotowują prace plastyczne w formacie A3 lub A2. Technika plastyczna: malarstwo, rysunek, pastel olejny, malowanie bibułą, collage technik malarskich i rysunkowych z elementami papieroplastyki – z wyłączeniem materiałów sypkich, pasteli suchych i węgla rysunkowego. Każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie (imię, nazwisko, klasa, szkoła). Konkurs przebiegać będzie w dwóch kategoriach:        I kategoria uczniowie klas IV–VI II kategoria uczniowie klas VII–VIII.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Bohater na stówę” dla uczniów klas 4-8. Wykonaj projekt banknotu o nominale 100 złotych z wizerunkiem bohatera historii lokalnej (lata 1917–1990). Układ pionowy albo poziomy w technice malarstwo, rysunek, grafika. Do rysunku dołącz pisemny opis biografii i dokonań bohatera. W szkole projekty zgłaszamy do 22 marca 2024r.

Szczegóły na www.bohaterna100.pl

II Międzyszkolny Konkurs Plastyczny o zasięgu wojewódzkim „Patron Szkoły w nowej odsłonie”. Organizator Szkoła Podstawowa nr 118 im. płk. pilota Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu. Kategorie:

 1. List do Patrona – literackie kreacje. (klasy 4-6, klasy 7-8)
 2. Patron na plakacie – plakat w wykonaniu szkolnych artystów plakacistów. (klasy 4-5, klasy 6-8). Maksymalna ilość prac z jednej placówki: 6.
 3. Pocztówka z Patronem (klasy VI-VIII). Maksymalna ilość prac z jednej placówki: 6.
 4.  „IDEA-lne ślady” IDEA: gra planszowa zawierająca elementy z życia patrona/ki w myśl idei „Podążając śladami Patrona” (klasy III-IV, V-VI). Maksymalna ilość prac z jednej placówki: 6.
 5. Muzycznie o Patronie – stworzenie i nagranie autorskiej piosenki o patronie. (IV-VIII) Maksymalna ilość prac z jednej placówki: 3.
 6. „Dzień z życia bohatera – naszego patrona szkoły”. Plastyczny kadr z przedstawieniem codzienności Patrona. Tylko pastele olejne, format A-4. Uczniowie klas I. Maksymalna ilość prac z jednej placówki: 6.
 7. Lapbook „Patron szkoły – mój bohater” dla klas II. Wykonany indywidualnie, format A2 złożony na pół. Maksymalna ilość prac z jednej placówki: 6.
 8. „KO-MIKSujemy”. Patron Szkoły superbohaterem na kartkach komiksu. Praca literacko-plastyczna, komiks format A5, na osobnych ponumerowanych kartkach, jedna scena w jednym okienku, pismo drukowane, technika dowolna. 4 okienka w poziomie klas III-IV, 8 okienek w poziomie klas VII-VIII, Maksymalna ilość prac z jednej placówki: 6.

Załączniki pobieramy u nauczycieli. W szkole prace składamy do 15 marca 2024 r. Na stronie www.sp118.pl zostaną ogłoszone wyniki.

Ogólnopolski Konkurs „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”.  Kategorie:

 1. Film lub reportaż fotograficzny.
 2. Praca plastyczna o Żołnierzach Wyklętych (rysunek, obraz, rzeźba, plakat – format A3). Kategorie wiekowe: klasy 1-6 i 7-8. Informacje na stronie www.konkurswykleci.pl
 3. W szkole prace zgłaszamy do 22 marca 2024 r. z załącznikami.

Konkurs plastyczny „Saperzy są fajni”

Klub Batalionowy Głogów i SP nr 12 w Głogowie (do biblioteki klubu zgłaszamy prace do 28 marca). W szkole prace do 25 marca 2024 r. Technika dowolna, format A3, klasy 6-8. Tematyka prac ma nawiązywać do współczesnej lub historycznej służby saperów.

 

Konkursy plastyczne – terminy LUTY.

 1. Kot w Bajce – MBP Głogów Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z Głogowa i powiatu głogowskiego. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie jednej pracy plastycznej wraz z jedną sztuką karmy dla zwierząt.

Związana z tematem ilustracja powinna być wykonana własnoręcznie i wcześniej niewykorzystana w innych konkursach. Należy wykonać ją w formacie A4 lub A3, dowolną techniką ( np. ołówek, pastele, farby, wycinanki, collage, grafika, wydzieranki itp.), ze szczególnym uwzględnieniem estetyki wykończenia pracy konkursowej. Jury przy ocenie prac będzie brało pod uwagę zgodność z tematyką, jakość wykonania, wrażenia wizualne, oryginalne podejście do tematu. Prace nie spełniające wytycznych Konkursu, nie będą rozpatrywane.

Dostarczone /nadesłane prace, nie będą zwracane autorom. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia i karmą należy dostarczyć w terminie do dnia 19.02.2024 r.(poniedziałek) do Działu Dziecięco – Młodzieżowego MBP w Głogowie. (karta zgłoszenia do pobrania ze strony MBP). Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: Kategoria I – klasy I – III  Kategoria II – klasy IV – VIII  Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach poprzez swoje szkoły oraz zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród do MBP w Głogowie. Prace zgłoszone na konkurs zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w MBP. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez bibliotekę, a zebrana karma przekazana przedstawicielowi schroniska dla zwierząt ,,Amicus”.  Ogłoszenie wyników: 22.02.2024r.  ORGANIZATOR: Dział Dziecięco – Młodzieżowym MBP w Głogowie ul. Jedności Robotniczej 15  67-200 Głogów  tel. (76) 726 56 22.

 1. Głogowska kartka wielkanocna – Prezydent Głogowa, UM Głogów.

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej w postaci kartki wielkanocnej: Forma płaska w formacie A5 – wymaga się, aby kartka wykonana była odręcznie za pomocą farb, kredek, flamastrów lub inną techniką nadającą się do zeskanowania i obróbki graficznej – kartka nie może zawierać elementów odstających typu pióra, koraliki, plastelina i inne. Z konkursu wyłączone są prace stworzone za pomocą programów graficznych. Kartka powinna zawierać elementy związane z Głogowem np. zabytki, herb, pomniki, budownictwo, inne elementy charakterystyczne dla miasta. Wymagane zamieszczenie na kartce logo Głogowa

W szkole prace składamy do 27 lutego wraz z załącznikami, w UM Głogów do dnia 29 lutego 2024 r. do godziny 15:00.

 1. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Kartka wielkanocna” – MCK Legnica

Kategorie wiekowe: 7 – 9 lat, 10 – 12 lat,  13 i więcej lat, Techniki: malarstwo, grafika, rysunek piórkiem i tuszem, techniki mieszane – bez grafiki komputerowej. Nie wyklejać prac materiałami sypkimi. Dopuszczalne formaty: C6 (162×114 mm), DL (220×110 mm), kwadrat (max. 150×150  mm), tzw. Shaped card: kartki o dowolnym kształcie nie przekraczającym A5.

W szkole składamy prace do 29 lutego z załącznikiem (metryczka i zgoda).

 1. Bohater na stówę – Biuro Edukacji Narodowej IPN

Informacje i regulamin na stronie www.bohaterna100.pl

Konkursy II półrocze:

1. Konkursy umieszczane na stronie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w zakładce
KONKURSY, OLIMPIADY, ZAWODY, TURNIEJE
 VIII Ogólnopolski Konkurs pn. „Bezpieczny Internet – Działajmy Razem!” – Plakat.
Szczegóły: w regulaminie i na stronie internetowej organizatora w dziale „Aktualności” pod
adresem: VIII Ogólnopolski Konkurs „Bezpieczny Internet – Działajmy Razem!” – Szkoła
Podstawowa nr 29 w Częstochowie – Start (sp29.czest.pl)
W szkole prace do 20 lutego 2024 r.
 „Polska jakiej nie znacie” – XII Ogólnopolski Konkurs ekologiczny. Wykonanie pracy plastycznej
„Mieszkańcy naszych lasów”. W szkole prace do 20 lutego 2024 r.

„Polska jakiej nie znacie”- XII Ogólnopolski Konkurs ekologiczny

2. Wojewódzki Konkurs Plastyczny „WĘDRÓWKI SZLAKIEM WARTOŚCI
23/24” w oparciu o myśl przewodnią: „Te piękne chwile pamiętam do dziś. „Życia
nie mierzy się ilością oddechów, ale ilością chwil, które zapierają dech w piersiach.”
Maya Angelou Dla uczniów klas I-VIII.
Prace w formacie A3 lub A4 wykonane w dowolnej technice plastycznej należy
złożyć u nauczyciela plastyki do 10 marca 2024 r. wraz ze zgodami. Prace będą
podlegać eliminacjom szkolnym w grupach wiekowych. Szczegółowy regulamin
konkursu pod adresem:
XIV edycja konkursu. Archiwum poprzednich edycji: www.paxetbonum.pl/konkursy

3. I Ogólnopolski Szkolny Konkurs Filmowy „Point of View”
Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej   Prace można
zgłaszać w 5 kategoriach związanych z kinem, sztukami audiowizualnymi i
graficznymi: film fabularny, dokumentalny, animowany, teledysk, plakat i recenzja
filmowa. Prace przesyłać należy do 4 marca 2024 r. indywidualnie.
Szczegóły na stronie: www.silesiafilm.com zakładka POV 2024
Link do strony: https://silesiafilm.com/ogolnopolski-szkolny-konkurs-filmowy-point-of-view-
pov-2024/

4. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży „Lisie sprawy”
Lisy występują w wielu bajkach, wierszach i przysłowiach. Przedmiotem konkursu jest
wykonanie pracy plastycznej prezentującej niezwykłą sylwetkę tego zwierzęcia. Czekamy na
prace wykonane w dowolnej technice nie tylko z zakresu malarstwa, grafiki i rysunku, ale
również z rzeźby, płaskorzeźby, kolażu, witrażu i innych technik własnych. Zapraszamy do
twórczej i niebanalnej interpretacji tematu. Termin nadsyłania prac indywidualnie 20 lutego
2024 r. W szkole zgłaszamy prace do nauczyciela do 15 lutego 2024 r. z załącznikami.
Szczegóły regulaminu i karta zgłoszenia:
www.ckagora.pl/lisie-sprawy-ogolnopolski-konkurs-plastyczny-dla-dzieci-i-mlodziezy