Aktualne konkursy

Informacja:

Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się uzyskane wysokie miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowane co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół.Stypendia, o które ubiegają się uczniowie również przewidują kryterium przedstawienia osiągnięć w zawodach i konkursach.

Konkursy – etap szkolny.

Termin oddania pracy konkursowej w szkole wraz z wymaganą dokumentacją  określa zwyczajowo nauczyciel – opiekun. W roku szkolnym 2023/2024konkursy plastyczne w klasach IV-VIII koordynuje Irena Herba (sala 415, 403 lub 514). Konkursy przedmiotowe – odpowiednio nauczyciele przedmiotów, związane z działalnością biblioteki – nauczyciele biblioteki, o tematyce religijnej – katecheci, w klasach I-III wychowawcy.Uczniowie, których prace przekazuje szkoła, proszeni są o dołączenie do prac metryk wymaganych przez organizatora konkursów (dokumenty konkursowe również są do pobrania u nauczyciela) oraz zgłosić pracę w wyznaczonym terminie.Uczeń ma prawo wysłać/przekazać prace pod opieką rodziców, gdy organizator konkursu przewidział taki sposób dostarczenia prac.

Konkursy plastyczne – terminy LUTY.

  1. Kot w Bajce – MBP Głogów Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z Głogowa i powiatu głogowskiego. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie jednej pracy plastycznej wraz z jedną sztuką karmy dla zwierząt.

Związana z tematem ilustracja powinna być wykonana własnoręcznie i wcześniej niewykorzystana w innych konkursach. Należy wykonać ją w formacie A4 lub A3, dowolną techniką ( np. ołówek, pastele, farby, wycinanki, collage, grafika, wydzieranki itp.), ze szczególnym uwzględnieniem estetyki wykończenia pracy konkursowej. Jury przy ocenie prac będzie brało pod uwagę zgodność z tematyką, jakość wykonania, wrażenia wizualne, oryginalne podejście do tematu. Prace nie spełniające wytycznych Konkursu, nie będą rozpatrywane.

Dostarczone /nadesłane prace, nie będą zwracane autorom. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia i karmą należy dostarczyć w terminie do dnia 19.02.2024 r.(poniedziałek) do Działu Dziecięco – Młodzieżowego MBP w Głogowie. (karta zgłoszenia do pobrania ze strony MBP). Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: Kategoria I – klasy I – III  Kategoria II – klasy IV – VIII  Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach poprzez swoje szkoły oraz zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród do MBP w Głogowie. Prace zgłoszone na konkurs zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w MBP. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez bibliotekę, a zebrana karma przekazana przedstawicielowi schroniska dla zwierząt ,,Amicus”.  Ogłoszenie wyników: 22.02.2024r.  ORGANIZATOR: Dział Dziecięco – Młodzieżowym MBP w Głogowie ul. Jedności Robotniczej 15  67-200 Głogów  tel. (76) 726 56 22.

  1. Głogowska kartka wielkanocna – Prezydent Głogowa, UM Głogów.

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej w postaci kartki wielkanocnej: Forma płaska w formacie A5 – wymaga się, aby kartka wykonana była odręcznie za pomocą farb, kredek, flamastrów lub inną techniką nadającą się do zeskanowania i obróbki graficznej – kartka nie może zawierać elementów odstających typu pióra, koraliki, plastelina i inne. Z konkursu wyłączone są prace stworzone za pomocą programów graficznych. Kartka powinna zawierać elementy związane z Głogowem np. zabytki, herb, pomniki, budownictwo, inne elementy charakterystyczne dla miasta. Wymagane zamieszczenie na kartce logo Głogowa

W szkole prace składamy do 27 lutego wraz z załącznikami, w UM Głogów do dnia 29 lutego 2024 r. do godziny 15:00.

  1. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Kartka wielkanocna” – MCK Legnica

Kategorie wiekowe: 7 – 9 lat, 10 – 12 lat,  13 i więcej lat, Techniki: malarstwo, grafika, rysunek piórkiem i tuszem, techniki mieszane – bez grafiki komputerowej. Nie wyklejać prac materiałami sypkimi. Dopuszczalne formaty: C6 (162×114 mm), DL (220×110 mm), kwadrat (max. 150×150  mm), tzw. Shaped card: kartki o dowolnym kształcie nie przekraczającym A5.

W szkole składamy prace do 29 lutego z załącznikiem (metryczka i zgoda).

  1. Bohater na stówę – Biuro Edukacji Narodowej IPN

Informacje i regulamin na stronie www.bohaterna100.pl

Konkursy II półrocze:

1. Konkursy umieszczane na stronie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w zakładce
KONKURSY, OLIMPIADY, ZAWODY, TURNIEJE
 VIII Ogólnopolski Konkurs pn. „Bezpieczny Internet – Działajmy Razem!” – Plakat.
Szczegóły: w regulaminie i na stronie internetowej organizatora w dziale „Aktualności” pod
adresem: VIII Ogólnopolski Konkurs „Bezpieczny Internet – Działajmy Razem!” – Szkoła
Podstawowa nr 29 w Częstochowie – Start (sp29.czest.pl)
W szkole prace do 20 lutego 2024 r.
 „Polska jakiej nie znacie” – XII Ogólnopolski Konkurs ekologiczny. Wykonanie pracy plastycznej
„Mieszkańcy naszych lasów”. W szkole prace do 20 lutego 2024 r.

„Polska jakiej nie znacie”- XII Ogólnopolski Konkurs ekologiczny

2. Wojewódzki Konkurs Plastyczny „WĘDRÓWKI SZLAKIEM WARTOŚCI
23/24” w oparciu o myśl przewodnią: „Te piękne chwile pamiętam do dziś. „Życia
nie mierzy się ilością oddechów, ale ilością chwil, które zapierają dech w piersiach.”
Maya Angelou Dla uczniów klas I-VIII.
Prace w formacie A3 lub A4 wykonane w dowolnej technice plastycznej należy
złożyć u nauczyciela plastyki do 10 marca 2024 r. wraz ze zgodami. Prace będą
podlegać eliminacjom szkolnym w grupach wiekowych. Szczegółowy regulamin
konkursu pod adresem:
XIV edycja konkursu. Archiwum poprzednich edycji: www.paxetbonum.pl/konkursy

3. I Ogólnopolski Szkolny Konkurs Filmowy „Point of View”
Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej   Prace można
zgłaszać w 5 kategoriach związanych z kinem, sztukami audiowizualnymi i
graficznymi: film fabularny, dokumentalny, animowany, teledysk, plakat i recenzja
filmowa. Prace przesyłać należy do 4 marca 2024 r. indywidualnie.
Szczegóły na stronie: www.silesiafilm.com zakładka POV 2024
Link do strony: https://silesiafilm.com/ogolnopolski-szkolny-konkurs-filmowy-point-of-view-
pov-2024/

4. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży „Lisie sprawy”
Lisy występują w wielu bajkach, wierszach i przysłowiach. Przedmiotem konkursu jest
wykonanie pracy plastycznej prezentującej niezwykłą sylwetkę tego zwierzęcia. Czekamy na
prace wykonane w dowolnej technice nie tylko z zakresu malarstwa, grafiki i rysunku, ale
również z rzeźby, płaskorzeźby, kolażu, witrażu i innych technik własnych. Zapraszamy do
twórczej i niebanalnej interpretacji tematu. Termin nadsyłania prac indywidualnie 20 lutego
2024 r. W szkole zgłaszamy prace do nauczyciela do 15 lutego 2024 r. z załącznikami.
Szczegóły regulaminu i karta zgłoszenia:
www.ckagora.pl/lisie-sprawy-ogolnopolski-konkurs-plastyczny-dla-dzieci-i-mlodziezy