Aktualne konkursy

Konkursy plastyczne 

Termin oddania pracy konkursowej wraz z wymaganą dokumentacją do eliminacji szkolnych określa zwyczajowo nauczyciel plastyki. W roku szkolnym 2022/2023 –  Irena Herba (sala 415 lub 514).

Przypominamy:

Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się uzyskane wysokie miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowane co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół.

Stypendia, o które ubiegają się uczniowie również przewidują kryterium przedstawienia osiągnięć w zawodach i konkursach.

Uczniowie, których prace przekazuje szkoła, proszeni są o dołączenie metryk wymaganych przez organizatora konkursów (dokumenty konkursowe również są u nauczyciela) oraz zgłosić pracę w terminie.

 

WYNIKI I EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO – NOBLIŚCI POLSCY NA TLE MIEJSCOWOŚCI W POLSCE (…)

KLASY 4-6

I miejsce Jolanta Stanecka SP3 Głogów

II miejsce Miłosz Fiałek SP7 Głogów

III miejsce Julia Skoczylas i Wiktoria Burda ex aequo SP3 Głogów

IV miejsce Antoni Wilk SP3 Głogów

wyróżnienia Zuzanna Kot SP7 Głogów i Wiktoria Solińska SP3 Głogów

KLASY 7-8

I miejsce Kaspian Miller SP7 Głogów

II miejsce Natalia Soja SP3 Głogów

III miejsce Nadia Twardy SP3 Głogów

IV miejsce Karina Zych SP7 Głogów

V miejsce Karolina Wołtasz SP7 Głogów

     Gratulujemy!