Aktualne konkursy

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA OGÓLNOPOLSKI KONKURS  ” BYĆ JAK ONA   ”,

KTÓREGO ORGANIZATORAMI SĄ FUNDACJA HONOR POMAGANIA DZIECIOM,

Termin szkolny 24.01. Prace należy oddać do nauczyciela plastyki

Plakat konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin konkursu


Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku ZPO nr 2 w Białymstoku zaprasza dzieci i młodzież z Polski do udziału w Ogólnopolskim konkursie literacko-fotograficznym „(Pod)różne historie”.

Tematem konkursu jest podróż we wszystkich jej aspektach, zarówno pojmowana sensu stricte jako wyprawa, zwiedzanie jak i wędrówka symboliczna, podróż przeżyta w wyobraźni.

Prace oceniane będą w trzech kategoriach:
– I kategoria: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej
– II kategoria: uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej
– III kategoria: uczniowie szkół ponadpodstawowych, młodzież do 26 roku życia.Termin nadsyłania prac na konkurs literacki upływa 19.03.2022 r.

Formularz zgłoszenia na konkurs literacki

Termin nadsyłania prac na konkurs fotograficzny upływa 2.04.2022 r.

Formularz zgłoszenia na konkurs fotograficzny

Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 29 kwietnia 2022 roku w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku ZPO nr 2 w Białymstoku, ul. Warszawska 79a. W przypadku zmiany obostrzeń sanitarno-epidemicznych uniemożliwiających organizację wydarzeń kulturalnych podsumowanie konkursu odbędzie się on-line, o czym laureaci zostaną powiadomieni odpowiednio wcześniej.

Szczegółowe informacje w załączonym regulaminie oraz na stronie internetowej MDK: https://www.mdk.bialystok.pl/index.php/interdyscyplinarne/3438-ogolnopolski-konkurs-literacko-fotograficzny-pod-rozne-historie

Regulamin konkursu

Plakat konkursu

Uczniowie wysyłają swoje prace samodzielnie samodzielnie do organizatora konkursu. 

Zdjęcie potwierdzające udział w konkursie wysyłają na classroom do nauczyciela plastyki

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym organizowanym przez Bednarską Szkołę Podstawową w Warszawie. 
Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych w całej Polsce.
Zadaniem konkursowym jest stworzenie kompozycji nawiązującej do obrazu lub zdjęcia sławnego artysty, sfotografowanie jej i wysłanie na adres organizatora –
Czekamy na prace do 31.01.2022r.
Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe: aparaty fotograficzne, aparaty natychmiastowe instax, głośniki JBL i inne.
Strona Konkursu:

Uczniowie wysyłają swoje prace samodzielnie samodzielnie do organizatora konkursu. 

Zdjęcie potwierdzające udział w konkursie wysyłają na classroom do nauczyciela plastyki

Zapraszamy do udziału w konkursach – plastycznym „Maska Karnawałowa” oraz Piosenki Dziecięcej „DZIECIOPIEWY”.


Do 14 lutego 2022 r. trwa konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych „Jak parki narodowe pięknieją dzięki Funduszom Europejskim”.

Przedsięwzięcie organizuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Patronat honorowy nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy plastycznej, która będzie przedstawiała zmiany, jakie w parkach narodowych dokonały się dzięki środkom finansowym z Unii Europejskiej. Celem przedsięwzięcia jest popularyzowanie wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym polskich parków narodowych oraz o Funduszach Europejskich. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-III oraz klas IV-VI.

Wsparciem w przygotowaniu prac plastycznych mogą być filmy edukacyjne o parkach narodowych dostępne na stronach:

Na zwycięzców czekają nagrody. Jedną z nich jest wycieczka do wybranego parku narodowego dla całej klasy, której uczeń zdobył pierwsze miejsce. Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Promocja Parków Narodowych jako marki” (Program Infrastruktura i Środowisko).

Szczegóły konkursu można znaleźć w regulaminie dołączonym do wiadomości oraz na stronie

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/poiis-dzieciom/parki-narodowe-konkurs-plastyczny/rusza-konkurs-plastyczny-dla-szkol/.

Termin szkolny 26.01. Prace należy oddać do nauczyciela plastyki.

Załączniki:

 1. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego
 2. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
 3. Promocja parków narodowych jako marki – informacja o projekcie
 4. Oświadczenie szkoły
 5. Regulamin konkursu

 


Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży pt. Po co słoń trąbę ma.

Jeden słoń, to bardzo dużo, i to nie tylko w kilogramach! Jest to z pewnością największy ssak lądowy, który budzi mnóstwo pozytywnych emocji. Każdemu kojarzy się z ogromnymi uszami i wysoko podniesioną trąbą, która może przynieść tylko szczęście!

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku  6-15 lat  oraz do osób z niepełnosprawnościami do 18 lat. Nagrody przyznawane będą w czterech kategoriach: dzieci w wieku  6 -8 lat,  9-11 lat, 12-15 lat oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami do 18 lat.

Termin nadsyłania prac: 24.02.2022

Rozstrzygnięcie konkursu: 9.03.2022

Wernisaż 18.03.2021 /godz. 13.00/ Galeria Centrum Kultury Agora / wstęp wolny

Na wystawie zostaną przedstawione najciekawsze prace z całej Polski.

Termin szkolny 20.02. Prace należy oddać do nauczyciela plastyki.

Szczegółowy opis konkursu, regulamin i karta zgłoszeń pod adresem:

Regulamin konkursu

Plakat konkursu


Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na kolaż pn. „Kodowanie kolorem”

Serdecznie zapraszamy do udziału w drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego na kolaż. Podbudowani sukcesem pierwszej edycji, postanowiliśmy znów zorganizować „kolażowe zmagania”. Konkurs skierowany do uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej, młodzieży i dorosłych. Termin nadsyłania prac 28 lutego 2022 r. Regulamin oraz karta zgłoszenia znajdują się w załączniku.

Tym razem chcemy zwrócić Waszą plastyczną uwagę na kolor. Spróbujcie rozszyfrować, jakie znaczenie w komunikacji dzisiejszego społeczeństwa ma kolor, który często zastępuje słowa.

Czy można zbudować relacje między człowiekiem a barwą?
Czy udało się to w wiekach wcześniejszych i czy dzisiaj też tak to działa?
Czy barwy mówią nam o wartościach?
Czy kolorem można manipulować?
Czy jest relacja między człowiekiem a barwą?
Jak ważny w kulturach świata jest kolor?
Co kolory mówią w naszych czasach?

Kolor nie jest domeną jedynie artystów, na przestrzeni wieków okazał się zbyt ważny, aby pozostawić go tylko dla sztuki. Kolor jest świetnym nośnikiem informacyjnym. Wykorzystujemy barwy codziennie, społecznie jesteśmy zachęcani do „zabawy kolorem” w kreowaniu osobistej przestrzeni. Kolor jest instrumentem komunikacji wizualnej, jest zjawiskiem ponadczasowym.

Termin szkolny 20.02. Prace należy oddać do nauczyciela plastyki

Kodowanie-kolorem-KONKURS-Regulamin-2.doc

Plakat konkursu


Zapraszamy uczniów Waszej szkoły do konkursu BOMBKA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA.
Gorąco zapraszam w imieniu organizatorów
Termin szkolny – 23. 11. – przynosimy bombkę do nauczyciela plastyki wraz z załącznikami.

Regulamin konkursu – Bombka Świętego Mikołaja


MCK w Legnicy zaprasza do udziału w Rejonowym Konkursie Kartka Bożonarodzeniowa oraz Konkursu Kolęd i Pastorałek oraz przypomina o Konkursie Plastycznym Widokówka z Legnicy- termin 15.11. 2021r.

Termin szkolny 20.11 – dostarczyć wraz z metryczką do nauczyciela plastyki

Regulamin konkursu – kolędy

Regulamin konkursu plastycznego – Kartka Bożonarodzeniowa

Regulamin konkursu – Widokówka z Legnicy


Weź udział w konkursie „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”.

Zachęcamy do udziału w XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”. Inicjatywa jest skierowana do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy literackiej, plastycznej lub multimedialnej, która będzie nawiązywała do tematyki przedsięwzięcia. Termin nadsyłania prac mija 31 stycznia 2022 r. Patronat honorowy nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki.

Założenia konkursu

Celem konkursu „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” jest:

 • rozwijanie wrażliwości na wartość życia człowieka i promowanie tematyki pro-life,
 • zachęcanie młodzieży do twórczego myślenia i rozwijania swoich talentów plastycznych, dziennikarskich, literackich, filmowych,
 • kształtowanie umiejętności prezentowania otaczającego świata.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w trzech przedziałach wiekowych:

 • uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,
 • uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych,
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół policealnych.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy literackiej, plastycznej lub multimedialnej, która będzie nawiązywała do tematyki przedsięwzięcia. Zgłoszenia do udziału można przesyłać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej organizatora konkursu:

https://pro-life.pl/xviii-ogolnopolski-konkurs-dla-mlodziezy-pomoz-ocalic-zycie-bezbronnemu-o-nagrode-im-bl-ks-jerzego-popieluszki/

Termin nadsyłania prac mija 31 stycznia 2022 r.

Nagrody w konkursie

Na zwycięzców czekają nagrody. Laureaci I, II, III miejsca w każdej z kategorii dla uczniów szkół podstawowych otrzymają upominki rzeczowe, m.in. sprzęt elektroniczny, gry planszowe i książki. Za zajęcie I, II i III miejsca w każdej z kategorii dla uczniów szkół ponadpodstawowych przewidziano nagrody pieniężne: miejsce I – 1500 zł, miejsce II – 1200 zł i miejsce III – 900 zł.

Ponadto laureaci otrzymają dyplomy. Dodatkowymi wyróżnieniami dla autorów najciekawszych prac będą publikacje w wydawnictwach pro-life.

Lista laureatów i wyróżnionych w konkursie zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora 28 lutego 2022 r. Prezentacja prac i uroczyste rozdanie nagród nastąpi podczas gali finałowej konkursu, która odbędzie się 19 marca 2022 r. na Jasnej Górze.

Więcej na stronie internetowej konkursu:

https://pro-life.pl/xviii-ogolnopolski-konkurs-dla-mlodziezy-pomoz-ocalic-zycie-bezbronnemu-o-nagrode-im-bl-ks-jerzego-popieluszki/

Zachęcamy do udziału!


Święty Mikołaj w oczach dzieci

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY 2021
dla uczniów klas I-III i IV-VIII szkół podstawowych

Szanowni Państwo,
zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w VII edycji
ogólnopolskiego konkursu plastycznego
„Święty Mikołaj w oczach dzieci”.

W konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody.
Łączna pula nagród to 8000 pln.

Nagrody zostaną rozdane w dwóch kategoriach wiekowych
(uczniowie klas I-III oraz IV-VIII).

W każdej kategorii:

I nagroda – 2500 pln,

II nagroda – 1000 pln,

III nagroda – 500 pln.

http://konkurs-plastyczny.fsd.lublin.pl/

O KONKURSIE

1. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, dowolną techniką, której tematem jest:
„Święty Mikołaj w oczach dzieci”.

2. Zdjęcie (dobrej jakości) prezentujące pracę należy nadesłać w terminie do 15 listopada 2021 r. wypełniając formularz na stronie internetowej:

www.konkurs-plastyczny.fsd.lublin.pl

3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie lub mailowo do 26 listopada 2021 r.

4. Wręczenie nagród odbędzie się 4 grudnia 2021 r

KONTAKT:

Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem
swmikolaj@fsd.lublin.pl


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych pn. „Odpoczywaj na wsi”. Konkurs ma promować wśród uczniów wypoczynek na polskiej wsi i kreować pozytywny wizerunek obszarów wiejskich, jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej pokazującej walory naturalne, dziedzictwo kulturowe i kulinarne oraz różnorodność przyrodniczą obszarów wiejskich. Podobnie jak w 2019 roku, konkurs będzie przebiegał w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Etap szkolny zakończy się wyborem sześciu wyróżnionych prac: trzech prac w grupie dzieci z klas 0-III oraz trzech prac z klas IV-VIII i przekazaniem ich do Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w województwie, na terenie którego leży szkoła.

Konkurs rozpocznie się 2 listopada 2021 roku, zakończy – w IV kwartale 2021 r.

Termin szkolny 10.11. 2021 – prace, wraz z metryczką, należy przynosić do nauczyciela uczącego plastyki.
Małgorzata Uliczka

Na prośbę Biura Rzecznika Praw Dziecka przesyłamy informację o konkursie dla
szkół na najciekawsze prace plastyczne z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw
Dziecka 2021.
Termin szkolny 10.12.2021 – prace, wraz z metryczką, należy przynosić do nauczyciela uczącego plastyki.
Małgorzata Uliczka

Witamy uczniów naszej szkoły zainteresowanych udziałem

w konkursach przedmiotowych i artystycznych.

W tej zakładce zamieszczane są regulaminy konkursów wraz z załącznikami.

Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z ich treścią. Udział w konkursie zgłaszamy do nauczyciela przedmiotu.

Prace plastyczne prosimy przynosić (wraz ze zgodami rodziców) do nauczycieli najpóźniej tydzień przed oficjalnym terminem przekazania do organizatora miejskiego lub powiatowego (w przypadku prac ogólnopolskich, na co najmniej dwa tygodnie przed wysyłką prac do organizatora).

Wszystkim uczestnikom życzymy sukcesów w kolejnych konkursach!

Szkolni koordynatorzy

Poniżej link do bieżących informacji o konkursie:

https://zdolnyslazak.edu.pl/?site=dokumenty

Uwaga! Zmiany w konkursie „Serce Kapsuły Czasu”

Prosimy przeczytać informacje od organizatorów:
W tym trudnym dla wszystkich czasie, jakim jest potrzeba izolacji i pozostania w domach. Fundacja TworzyMY Kraków pragnie wesprzeć rodziców, którzy w najlepszy sposób chcą kreatywnie zająć czas swoich pociech. Dlatego proponujemy aby dzieci przygotowały prace plastyczne lub literackie opowiadające o tym jak wyobrażają sobie świat w 2120 roku. Wszystkie prace, które dotrą do naszej Fundacji za pomocą poczty e-mail, zostaną zamknięte w przygotowywanej kapsule czasu.

Prosimy o ogłoszenie informacji o konkursie w Państwa dzienniku elektronicznym lub przesłanie jej do Rady Rodziców. Mamy nadzieję, że opracowanie zadania konkursowego sprawi, że kolejny dzień spędzony w domu na kwarantannie, będzie pełen kolorowych wyobrażeń statków kosmicznych, robotów i latających pojazdów.

Konkur Fotograficzny „Najciekawsze zakątki naszej ojczyzny”

_V edycja Konkursu Fotograficznego _Najciekawsze zakątki naszej ojczyzny_

 

Zadanie konkursowe – Serce Kapsuły Czasu Świat za 100 lat Marzec 2020

Konkurs plastyczny „Świat oczami młodych”

o tematyce wolontariatu na znaczku pocztowym.

Propozycja dla uczniów wieku 7- 19 lat. W załączniku – regulamin. Na podlinkowanej stronie informacje dotyczące organizacji konkursu w czasie kwarantanny:
https://www.oczamimlodych.pl

szczegóły dotyczące konkursu

KONKURS INFORMATYCZNY DLA KLAS VI wymarzony zawód 2020

KONKURS INFORMATYCZNY DLA KLAS VI wymarzony zawód 2020

Konkurs „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”

Zapraszamy uczniów do udziału w XXI edycji konkursu z cyklu „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”
przebiegającego w tym roku pod hasłem „(R)ewolucje Ziemi”:
– część plastyczną – do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych,
– część pisemną – kierujemy do młodzieży klas VII i VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych,
Głównym organizatorem konkursu jest Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie.
Oddział Dolnośląski PIG-PIB we Wrocławiu organizuje część regionalną konkursu – dla województw dolnośląskiego i wielkopolskiego.

Komunikat plastyczny_2020 OD

Konkurs „Orzeł informatyczny” zgłoszenia do nauczycieli informatyki lub edukacji wczesnoszkolnej

  https://www.konkursy-delta.edu.pl/

Konkurs na projekt kartki pocztowej „Jesteśmy Polakami”

https___muzeum.wroclaw.pl_wp-content_uploads_2020_01_Regulamin-konkursu

REGULAMIN DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „CZYSTA WODA”

REGULAMIN Konkursu Plastycznego CZYSTA WODA

Konkurs informatyczny:

is_sp_2020 Konkurs informatyczny termin przedłużony do końca stycznia

Konkurs historyczny:

REGULAMIN -HISTORIA SZTUKI

Konkurs Kapsuła Czasu:

Regulamin konkursu plastycznego – SPSerce-Kapsuly-Czasu_IV-edycja

Konkurs plastyczny:

Regulamin konkursu plastycznego – SP

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „NUDZI-MISIE”

Regulamin i karta zgłoszenia NUDZIMISIE

XX Głogowski Festiwal Szopek

20 Głogowski Festiwal Szopek

Powiatowy konkurs na kalendarz adwentowy „Mein Adventskalender”

regulamin konkursu na kalendarz adwentowy

Konkurs na prezentację multimedialną o wyprawach F. Magellana

Konkurs na prezentację multimedialną o wyprawach F. Magellana

Konkurs „Zorza 2019″

Regulamin Zorza 2019

Zgoda

Wyniki „Kapsuły czasu”

WYNIKI KAPSUŁY CZASU II

V Międzyszkolny konkurs plastyczno – techniczny  „W oczekiwaniu na święta – Bożonarodzeniowe ozdoby”

regulamin i informacja o konkursie

Konkurs recytatorski poezji niemieckojęzycznej 

Regulamin konkursu

Powiatowy Konkurs Plastyczno-Literacki Miś – mój ulubiony bohater literacki „Kubuś Puchatek i przyjaciele ”

Regulamin Powiatowego Konkursu Plastyczno-Literckiego

 IV Festiwal Sztuki Własnej – SP12

IV Festiwal Sztuki Własnej – SP12

Zatoka Twórczości- edycja dla klas VII-VIII

 Konkurs Plastyczny „Obrona Głogowa”

Regulamin konkursu plastycznego Obrona Glogowa w 1109 roku

 Konkurs Fotograficzny

REGULAMIN V POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO