Aktualne konkursy

Konkursy plastyczne 

Termin oddania pracy konkursowej wraz z wymaganą dokumentacją do eliminacji szkolnych określa zwyczajowo nauczyciel plastyki. W roku szkolnym 2022/2023 –  Irena Herba (sala 415 lub 514).

 

Przypominamy:

Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się uzyskane wysokie miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowane co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół.

Stypendia, o które ubiegają się uczniowie również przewidują kryterium przedstawienia osiągnięć w zawodach i konkursach.

KONKURSY PLASTYCZNE

 

Uczniowie, których prace przekazuje szkoła, proszeni są o dołączenie metryk wymaganych przez organizatora konkursów (dokumenty konkursowe również są u nauczyciela) oraz zgłosić pracę w terminie.

 

MDK Goleniów

REGULAMIN XXXII MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU SZTUKI PIĘKNEJ COLOR ART
pod honorowym patronatem Polskiego Komitetu do spraw UNESCO 2022/2023 pt. „Moje miejsce”.

Strona:

https://colorart.goleniow.pl/aktualna-edycja/

W szkole (SP3) kategoria rysunek, malarstwo, format A3 – klasy IV-VIII u nauczyciela plastyki do 20 stycznia 2023 r. sala 415.

 

KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ MCK LEGNICA

1.ŚWIĄTECZNY CZAS (format A3, A4).

  1. KARTKA BOŻONARODZENIOWA (format ściśle określony w regulaminie)

Regulaminy konkursów na stronie:  https://mck.legnica.eu/p,98,regulaminy-20222023

W szkole (SP3) klasy IV-VIII u nauczyciela plastyki do 28listopada 2022 r. sala 415.

 

Konkurs plastyczny „Bombka Pełna Tradycji”.

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie

Celem konkursu, oprócz rozwijania kreatywności i wyobraźni uczniów, jest rozwijanie zainteresowań związanych z dziedzictwem kulturowym oraz popularyzacja wiedzy o zwyczajach i obrzędach świątecznych w Polsce i w Ukrainie.

Praca może być wykonana dowolną techniką (malarstwo, kolaż, rysowanie pastelami wyklejanie z plasteliny, wyklejanka itp.). Nie powinna przekraczać średnicy 15 cm, może być przestrzenna lub płaska.

Prace konkursowe należy przesyłać na adres: Biblioteka Pedagogiczna, ul. Jedności Robotniczej 10, 67-200 Głogów; lub składać w bibliotece w terminie do 16.12.2022 r.

W szkole (SP3) klasy IV-VIII u nauczyciela plastyki do 12 grudnia 2022r. sala 415.

Regulamin   https://pedagogiczna.wixsite.com/bpglogow

 

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie i SP 12zapraszają uczniów do udziału w fotograficznym konkursie zatytułowanym „Żywe obrazy”. Zadaniem jego uczestników będzie sfotografowanie zaaranżowanej przez siebie sceny znanej z dzieł malarskich.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu powiatu głogowskiego. Zdjęcia mają przedstawiać jedno z wybranych dzieł mistrzów malarstwa. Prace należy dostarczyć do MAH do 23 stycznia 2023 r. Jedno ze zdjęć ma przedstawiać własną interpretację malarskiego dzieła, drugie natomiast ma być reprodukcją właśnie tego obrazu. Wcześniej, bo do 22 grudnia 2022 r. należy przesłać do Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie kartę zgłoszeniową.Regulamin konkursu i dołączoną do niego kartę znaleźć można w pliku na stronie:

http://www.muzeum.glogow.pl/art,958,zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie

http://www.muzeum.glogow.pl/p,76,konkursy

 

W szkole – klasy IV-VIII składają prace u nauczyciela plastyki do 18 stycznia 2023 r. sala 415, zgłoszenia do 20 grudnia 2022r.

 

Konkurs kaligrafii „M jak Muzeum”. Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, zaprasza uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, którzy mają staranne pismo, poprawnie odtwarzają kształt liter oraz prawidłowo je łączą do udziału w konkursie „XI Głogowski Konkurs Kaligrafii”. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu inicjału pierwszej litery tekstu: M jak Muzeum. Na kartce w poziomie albo pionie litera M.Na prace konkursowe czekamy w szkole do 1 grudnia 2022 r. (w muzeum do 5 grudnia 2022r.). Rozstrzygnięcie konkursu 15 grudnia, godz. 12.00.

 

Konkurs plastyczny na plakat: “Zmiana diety dla planety”.  Strona konkursu i regulamin: https://niemarnuje.bankizywnosci.pl/konkurs-zmiana-diety-dla-planety/

Konkurs dla uczniów w wieku 6 – 14 lat. Format prac A3. W szkole – klasy IV-VIII składają prace u nauczyciela plastyki do 16 grudnia 2022 r. sala 415. Placówka może wysłać 5 prac reprezentujących szkołę.

 

KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ MDK KRAKÓW:

1.Konkurs fotograficzny „W ułamku sekundy – Martwa natura”. Dla dzieci i młodzieży w wieku 7 – 19 lat. Prace należy zgłaszać do dnia 21 kwietnia 2023 r.W szkole (SP3) klasy IV-VIII u nauczyciela plastyki do 21 marca 2023 r. sala 415.Regulaminkonkursu na stronie: https://www.mdk-dh.krakow.pl/konkursy.

2.Konkurs plastyczny „Karteczka Bożonarodzeniowa i Noworoczna” Cele: m.in. utrwalanie i przekazywanie tradycji kulturowych, prezentacje możliwości twórczych dzieci i młodzieży, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych. W konkursie mogą wziąć udział dzieci młodzież w wieku od 5 do 15 lat. Technika prac dowolna, na podłożu papierowym, format 21cm x 15cm. Każda pracę należy opisać: imię, nazwisko, wiek autora, tytuł pracy, nazwa, numer telefonu i adres placówki. Nie ograniczamy ilości prac.

Prace należy nadsyłać do dnia 27 grudnia 2022 r. W szkole (SP3) klasy IV-VIII u nauczyciela plastyki do 16 grudnia 2022r. sala 415.Regulamin i oświadczenie na stronie internetowej organizatora i FB: https://www.mdk-dh.krakow.pl/konkursyhttps://www.facebook.com/mdkdhreymonta18/

3.Maska tradycyjna i współczesna. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży rolą maski w obrzędach i tradycji różnych kultur, upowszechnienie maski jako środka ekspresji plastycznej i emocjonalnej, wyzwolenie radości i satysfakcji płynącej z aktu tworzenia.Uczestnicy konkursu: w wieku od 5 do 15 lat.Format, technika i ilość zgłoszonych prac dowolna.Prace należy zgłaszać do dnia 31 stycznia 2023 r.W szkole (SP3) klasy IV-VIII u nauczyciela plastyki do 20 stycznia 2023 r. sala 415.Regulaminkonkursustrona  internetowa: https://www.mdk-dh.krakow.pl/konkursy.https://www.facebook.com/mdkdhreymonta18/

 

 

 

Konkurs „Przepis na plakat” – Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (muzeumpilsudski.pl)

 

Konkurs Plastyczny „Czyste powietrze – Krajobraz Pełen Zieleni” dla klas 4-8 i Indywidualny Konkurs Plastyczny „V Głogowski Bieg Orląt Lwowskich im. Antosia Petrykiewicza” Kat 1. dla uczniów klas IV-V: prace zgłaszamy nie później niż do 13 października 2022 r. włącznie.

Regulamin konkursu „Czyste powietrze – Krajobraz Pełen Zieleni”

 

Regulamin konkursu”V Głogowski Bieg Orląt Lwowskich im. Antosia Petrykiewicza”

Regulamin konkursu figura św Mikołaj biskup patron Głogowa

 

Konkurs fotograficzny

I Powiatowy Konkurs Fotograficzny „NieLadaSztuka” dla uczniów klas V-VII. Organizator SP12 Głogów.
Zadaniem w konkursie jest wykonanie przy użyciu klocków kompozycji nawiązującej do dzieła (lub fragmentu) znanego artysty i uwiecznieniu na fotografii. Wywołaną fotografie należy przesłać na adres SP 12 w Głogowie albo w wersji cyfrowej na adres nieladasztubka.sp12glogow@gmail.com
Do pracy należy dołączyć formularze (dostępne u nauczyciela plastyki w naszej szkole)
Prace należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 16 grudnia 2022 r. Ogłoszenie wyników do końca stycznia 2023 r.

Głogowski konkurs „Mistrz segregacji”

W roku szkolnym 2022/2023 kontynuowany będzie konkurs, podnoszący świadomość uczniów i dorosłych, a polegający na dostarczaniu odpadów do punktów PSZOK. Zbierane są: makulatura, nakrętki, aluminiowe puszki i niewielkie elektroodpady. W miejscach zbiórki można poprosić o kartki z EKOPUNKTAMI. Uczniowie zbierają kartki do połowy maja 2023 i wtedy przynoszą je do szkoły. Podsumowanie akcji odbywa się najczęściej na początku czerwca. Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Głogowie. Zachęcamy wszystkich do udziału w akcji.

 

Konkurs plastyczno- techniczny dla klas I-VI ,,Kierunek – Bezpieczeństwo”.

Regulamin konkursu do pobrania w formacie pdf:

Regulamin_Konkursu_Kierunek_-_Bezpieczenstwo