Stołówka

UWAGA !!!

Ze względu na różne kwoty wpłat  poszczególnych klas z powodu z nieobecności w szkole (  wycieczki) , kwota wpłaty za obiady na czerwiec podana jest w DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM

 Osoby, które chcą korzystać z obiadów w nowym roku szkolnym  2022/23 proszone są o złożenie w czerwcu nowej „ DEKLARACJI KORZYSTANIA Z OBIADÓW” , która jest do pobrania na stronie internetowej szkoły lub na stołówce szkolnej.

      intendent Mileta Kuc


UWAGA !!!

Wpłatę za obiady na miesiąc maj należy dokonać
– na konto szkoły SP-3 przez pierwsze trzy dni  robocze miesiąca od  02.05   –  05.05.2022
Bank BGŻ  07 2030 0045 1110 0000 0193 1540
W tytule podać imię, nazwisko i klasę dziecka
Cena bloczka obiadowego:   17  x  4,00  =  68,00 zł
W dni egzaminów tj. 24,25,26 maja stołówka nie wydaje obiadów.


Bardzo ważne !

Został skrócony termin wpłat za obiady do pierwszych trzech dni roboczych miesiąca.     Prosimy bezwzględnie dotrzymać terminu płatności, ponieważ brak wpłaty w terminie spowoduje wstrzymanie obiadów.

„ Deklaracje korzystania z obiadów” na nowy rok szkolny są do pobrania ponizej, w stołówce szkolnej lub u Pani szatniarki .

Osoby, które jeszcze nie oddały wypełnionej i podpisanej deklaracji korzystania ze stołówki na nowy rok szkolny 2021-2022 proszone są o jak najszybsze jej przekazanie do intendentki szkolnej.

 

Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej – do pobrania

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ – do pobrania

 

SZANOWNI RODZICE,

stołówka jest otwarta codziennie i zaprasza wszystkich uczniów w godź od 12.00 – 14.00 na smaczny, a przede wszystkim zdrowy obiad przygotowany przez panie kucharki pod nadzorem kierownika stołówki pani Beaty Golunkiewicz. Menu na każdy tydzień ustalane jest zgodnie z normami  żywieniowymi opracowanymi przez Instytut Żywienia i Żywności. Dzięki temu codzienny obiad, który składa się z dwóch dań, kompotu i wody jest bogaty w niezbędne dla zdrowego rozwoju dziecka składniki odżywcze. Jadłospisy układane są na okres pięciu dni.

Staramy się, aby posiłki były urozmaicone i atrakcyjne pod względem organoleptycznym. Zupy sporządzane są na wywarach warzywnych lub mięsno warzywnych z dodatkiem śmietanki lub masła. Drugie dania składają się z produktów białkowych   pochodzenia zwierzęcego : mięso, ryby, jaja, drób, produktów bogatych w węglowodany złożone :     ziemniaki, kasza, ryż, makaron, dodatku warzywnego: surówki ze świeżych warzyw, warzywa na parze. Kompoty przygotowywane są z owoców sezonowych lub mrożonych. Częsty dodatek do obiadu stanowią świeże owoce lub sok owocowy.

 

  Życzymy smacznego

 

Informacja dla rodziców w sprawie płatności za obiady.

Opłaty za obiady należy wnosić z góry tylko i wyłącznie do 3 dnia roboczego miesiąca ( proszę pamiętać, że trzeci dzień to data zaksięgowania na koncie szkoły), opłatę należy dokonać odpowiednio wcześniej.

W przypadku braku wpłaty w w/w terminie wydawanie posiłku dziecku zostanie wstrzymane, a każdy dzień zwłoki wpłaty zostanie odliczony od całej kwoty należnej za obiady w danym miesiącu.

Informacja dotycząca kwoty wpłaty za dany miesiąc, podana zostanie pierwszego dnia miesiąca na tablicy informacyjnej i stronie internetowej szkoły.

O rezygnacji z obiadów, bądź wyrażenia chęci stołowania nowych osób,  należy powiadomić  intendentkę na piśmie  do 25 dnia bieżącego miesiąca, ponieważ lista obiadowa automatycznie przechodzi na następny miesiąc.

Wszystkie odpisy ( rezygnacja z obiadów w danym dniu) zgłoszone odpowiednio wcześniej lub w danym dniu do godź 8.00, zostaną zwrócone ostatniego dnia miesiąca, na konto z którego wpłynęła wpłata za obiady.

 

Prosimy o terminowe i rzetelne dokonywanie wpłat( bez zaokrągleń) stosując się do powyższych procedur.

 

HARMONOGRAM WPŁAT ZA OBIADY NA ROK 2021/2022

 

Wrzesień 2021 02-06.2021

 

Październik 2021 01-05.2021

 

Listopad 2021 02-04.2021

 

Grudzień 2021 01-03.2021

 

Styczeń 2022 03-05.2022

 

Luty 2022 01-03.2022

 

Marzec 2022 01-03.2022

 

Kwiecień 2022 01-05.2022

 

Maj 2022

 

02-04.2022

 

Czerwiec 2022

 

01.03.2022

 

Substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji wg II załącznika Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

 

 1. Produkty zawierające gluten: pszenica, żyto, jęczmień, owies
 2. Skorupiaki i produkty pochodne
 3. Jaja i produkty pochodne
 4. Ryby i produkty pochodne
 5. Orzeszki ziemne i produkty pochodne
 6. Soja i produkty pochodne
 7. Mleko i produkty pochodne ( łącznie z laktozą)
 8. Orzechy: migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowce, orzechy

Brazylijskie, pistacje, orzechy makadamie

 1. Seler i produkty pochodne
 2. Gorczyca i produkty pochodne
 3. Nasiona sezamu i produkty pochodne
 4. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10mg/litr w

przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2  dla produktów w postaci gotowej,

bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie

z  instrukcjami wytwórców.

 1. Łubin i produkty pochodne
 2. Mięczaki i produkty pochodne

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 z dnia 25 pażdziernika 2011 roku w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności ( DzUrz UE nr 304 z dnia 22 listopada 2011), przy każdym posiłku umieszczona została informacja na temat występowania alergenów w potrawie.

SONY DSCSONY DSC