Stołówka

UWAGA !!!

Szanowni Państwo, płatę za obiady na miesiąc czerwiec należy dokonać na konto szkoły SP – 3 przez pierwsze trzy dni miesiąca tj. od 03 – 05 czerwca.

BNP PARIBAS      07 2030 0045 1110 0000 0193 1540

W tytule podać imię, nazwisko i klasę dziecka

Cena bloczka obiadowego:   13  x  5,00  =  65,00 zł

 

Osoby, które jadą na „ Zieloną szkołę” wpłacają 40,00 zł

 

W czerwcu odpisów nie ma.

 

                                                    intendent Mileta Kuc

 

Osoby, które nie złożyły „Deklaracji korzystania z obiadów” na nowy rok szkolny, proszone są o niezwłoczne jej dostarczenie. Czyste druki są do odebrania na stołówce, w szatni lub do pobrania na stronie internetowej szkoły. Podpisane deklaracje proszę zostawiać w stołówce w czasie wydawania obiadów lub u pani szatniarki.

 

Intendent Szkoły

Mileta Kuc

„ Deklaracje korzystania z obiadów” na nowy rok szkolny są do pobrania na stronie internetowej (poniżej), w stołówce szkolnej i u Pani szatniarki .

 

Pliki do pobrania:

Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 

SZANOWNI RODZICE,

stołówka jest otwarta codziennie i zaprasza wszystkich uczniów w godź od 12.00 – 14.00 na smaczny, a przede wszystkim zdrowy obiad przygotowany przez panie kucharki pod nadzorem kierownika stołówki pani Beaty Golunkiewicz. Menu na każdy tydzień ustalane jest zgodnie z normami  żywieniowymi opracowanymi przez Instytut Żywienia i Żywności. Dzięki temu codzienny obiad, który składa się z dwóch dań, kompotu i wody jest bogaty w niezbędne dla zdrowego rozwoju dziecka składniki odżywcze. Jadłospisy układane są na okres pięciu dni.

Staramy się, aby posiłki były urozmaicone i atrakcyjne pod względem organoleptycznym. Zupy sporządzane są na wywarach warzywnych lub mięsno warzywnych z dodatkiem śmietanki lub masła. Drugie dania składają się z produktów białkowych   pochodzenia zwierzęcego : mięso, ryby, jaja, drób, produktów bogatych w węglowodany złożone :     ziemniaki, kasza, ryż, makaron, dodatku warzywnego: surówki ze świeżych warzyw, warzywa na parze. Kompoty przygotowywane są z owoców sezonowych lub mrożonych. Częsty dodatek do obiadu stanowią świeże owoce lub sok owocowy.

 

  Życzymy smacznego

 

Informacja dla rodziców w sprawie płatności za obiady.

Opłaty za obiady należy wnosić z góry tylko i wyłącznie do 3 dnia roboczego miesiąca ( proszę pamiętać, że trzeci dzień to data zaksięgowania na koncie szkoły), opłatę należy dokonać odpowiednio wcześniej.

W przypadku braku wpłaty w w/w terminie wydawanie posiłku dziecku zostanie wstrzymane, a każdy dzień zwłoki wpłaty zostanie odliczony od całej kwoty należnej za obiady w danym miesiącu.

Informacja dotycząca kwoty wpłaty za dany miesiąc, podana zostanie pierwszego dnia miesiąca na tablicy informacyjnej i stronie internetowej szkoły.

O rezygnacji z obiadów, bądź wyrażenia chęci stołowania nowych osób,  należy powiadomić  intendentkę na piśmie  do 25 dnia bieżącego miesiąca, ponieważ lista obiadowa automatycznie przechodzi na następny miesiąc.

Wszystkie odpisy ( rezygnacja z obiadów w danym dniu) zgłoszone odpowiednio wcześniej lub w danym dniu do godź 8.00, zostaną zwrócone ostatniego dnia miesiąca, na konto z którego wpłynęła wpłata za obiady.

 

Prosimy o terminowe i rzetelne dokonywanie wpłat( bez zaokrągleń) stosując się do powyższych procedur.

 

HARMONOGRAM WPŁAT ZA OBIADY NA ROK 2023/2024

Wrzesień     2023  1 – 5 wrzesień
Październik 2023  2 – 4 październik
Listopad     2023  2 – 6 listopad
Grudzień    2023  1 – 5 grudzień
Styczeń      2024  2 – 4 styczeń
Luty           2024  1 – 5 luty
Marzec       2024  1 – 5 marzec
Kwiecień   2024  2 – 4 kwiecień
Maj            2024  2 – 7 maj
Czerwiec   2024  3 – 5 czerwiec

 

Substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji wg II załącznika Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

 

 1. Produkty zawierające gluten: pszenica, żyto, jęczmień, owies
 2. Skorupiaki i produkty pochodne
 3. Jaja i produkty pochodne
 4. Ryby i produkty pochodne
 5. Orzeszki ziemne i produkty pochodne
 6. Soja i produkty pochodne
 7. Mleko i produkty pochodne ( łącznie z laktozą)
 8. Orzechy: migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowce, orzechy

Brazylijskie, pistacje, orzechy makadamie

 1. Seler i produkty pochodne
 2. Gorczyca i produkty pochodne
 3. Nasiona sezamu i produkty pochodne
 4. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10mg/litr w

przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2  dla produktów w postaci gotowej,

bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie

z  instrukcjami wytwórców.

 1. Łubin i produkty pochodne
 2. Mięczaki i produkty pochodne

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 z dnia 25 pażdziernika 2011 roku w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności ( DzUrz UE nr 304 z dnia 22 listopada 2011), przy każdym posiłku umieszczona została informacja na temat występowania alergenów w potrawie.

SONY DSCSONY DSC