Poprawa efektywności energetycznej

Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie informuje, iż zgodnie z zapisami ustawy z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.2166 z późn. zm.) w jednostce sektora finansów publicznych zostały podjęte następujące środki poprawy efektywności energetycznej:

  • W roku 2018 zostało wymienione na oświetlenie na LED w bibliotece szkolnej oraz
    w salach 103 i 606.
  • W roku 2019 zostało wymienione oświetlenie na LED w salach lekcyjnych nr 413
    i 412.
  • W roku 2020 zostało wymienione oświetlenie na LED w sanitariatach w segmencie BDI oraz w Atrium.
  • W roku 2021 zostało wymienione oświetlenie na LED w hali sportowej.
  • W roku 2023 zostało wymienione oświetlenie na LED w sali lekcyjnej nr 315.

Przy zakupie urządzeń elektrycznych ( np. lodówki) oraz sprzętów elektronicznych (komputery, laptopy, drukarki, rzutniki) zwracana jest uwaga na klasę energetyczną sprzętów.

Dąży się do obniżania temperatury w budynku podczas pracy w ograniczonym zakresie np. w czasie ferii zimowych czy świąt.