Historia szkoły

Projekt budowy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 na osiedlu Piastów Śląskich w Głogowie powstał w latach osiemdziesiątych. Do użytku w roku 1989 oddano jeden budynek przy placu Mieszka I 22, w którym miejsce znalazły 23 oddziały klas I-V, cztery oddziały „0” i 35 osób rady pedagogicznej. Dyrektorem szkoły została pani  Krystyna Barańczuk. 1 września 1989 roku nastąpiło uroczyste otwarcie roku szkolnego 1989/90 – rozpoczął się pierwszy rok szkolny „Trójki”.  W uroczystości uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście. Od pierwszych dni roku szkolnego działała świetlica

 

Rok szkolny 1990/91 powitano już w nowym budynku – razem 43 oddziały klas I-VII oraz 5 oddziałów zerowych. Rok później żegnaliśmy pierwszych absolwentów klas ósmych, którzy to wpisali w tradycję naszej placówki bal ośmioklasistów i uroczyste pożegnanie  w ostatnim dniu roku szkolnego. W roku szkolnym 1992/93 ruszyła stołówka. Po raz pierwszy wybrano Rzecznika Praw Ucznia, którym została nauczycielka matematyki – Teresa Walczak. Rok później powiększyła się powierzchnia szkoły: w nowym sektorze znalazło się miejsce dla biblioteki i gabinetu lekarskiego.

 

W maju 1997 roku przeprowadzono referendum ogólnoszkolne, w którym wybrano imię szkoły: „Nobliści Polscy”. 16 stycznia 1998 roku odbyła się sesja popularnonaukową  z udziałem zaproszonych gości, przybliżająca sylwetki noblistów.  Aula szkoły stała się ważnym miejscem w naszej placówce, w którym do dziś odbywają się podniosłe uroczystości. Tu znajduje się  tablica pamiątkowa oraz portrety noblistów pędzla głogowskiego artysty Zygmunta Stachury.

 

30 kwietnia 1999 r. o godz. 11:00 nastąpiło uroczyste nadanie szkole imienia „Noblistów Polskich”.  Uroczystość zaszczycili swoją obecnością znamienici goście z Kuratorium Oświaty i Urzędu Miejskiego. Od tego roku szkolnego obchodzone jest Święto Szkoły  w ostatnim dniu kwietnia.

 

Rok szkolny 1998/99 zakończył pewien etap w naszej szkole reformą szkolnictwa. Był on wyjątkowy, nie tylko z racji zmian w oświacie. Został powołany Zespół Szkół nr 2, którego dyrektorem został Piotr Murak. Następnie dokonano podziału na Szkołę Podstawową 3 i Gimnazjum nr 2. W murach „Trójki” pozostali uczniowie klas I-VI. Aby w ciasnej już teraz szkole zapewnić  wszystkim warunki do spokojnej, twórczej pracy i nauki  dla uczniów klas najmłodszych, udostępniono wcześniej obiekt położony nieopodal głównego budynku,  w którym uczą się do dzisiaj.

Tradycją szkoły stały się organizowane, cykliczne imprezy i uroczystości: Pasowanie Pierwszoklasistów, Dzień Braterstwa,  Święto Szkoły – Dzień Patrona, Dzień Dziecka – Dzień Sportu Szkolnego, Podsumowanie dorobku klas I-III i IV-VI.

14 kwietnia 2004 roku „Trójka” obchodziła 18 urodziny. Było wiele życzeń, przedstawień, wystaw prac naszych uczniów, zawodów sportowych i wielu gości: przedstawicieli władz miasta i byłych pracowników naszej szkoły.

Nową tradycją szkoły stało się wręczanie wyjątkowych wyróżnień: w klasach I-III Małego Nobla w klasach IV-VI Szkolnego Nobla w kilku kategoriach.

Obchody jubileuszu XX-lecia podsumowaliśmy 25 czerwca 2010 roku uroczystością przekazania sztandaru społeczności Szkoły Podstawowej Nr 3.  Podczas tak ważnego wydarzenia nie mogło zabraknąć zaproszonych gości: Prezydenta Miasta Głogowa, przedstawicieli  Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, Posłanki na Sejm, Rady Miasta, Radnych Miasta i Powiatu, sponsorów, byłych pracowników szkoły oraz  rodziców uczęszczających tu dzieci. To z ich inicjatywy zebrano fundusze na sztandar i z rąk Przewodniczącego Rady Rodziców Tadeusza Marciniaka otrzymała ten dar cała społeczność szkoły.

Wraz z nowym rokiem szkolnym 2010/2011 oddano do użytku dwie sale zabaw i otwarto plac zabaw dla najmłodszych w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”. Wprowadzane zmiany tworzą coraz lepsze warunki na przyjęcie sześciolatków w mury szkoły.

Następnie obiekty szkoły poddane zostały kolejnym etapom termomodernizacji. 25 lecie „Trójka” obchodziła już z nowym obliczem – po remoncie.

Rok szkolny 2017/2018, to kolejny przełomowy etap w edukacji.

W wyniku kolejnej reformy oświaty nastąpił powrót do ośmioklasowej szkoły podstawowej, wygaszając  istniejące  gimnazja. I tak też się stało… ostatnie roczniki gimnazjum ponownie stały się częścią szkoły, aż do roku 2019, gdy ze szkołą pożegnali się ostatni uczniowie oddziałów gimnazjalnych.

Od roku szkolnego 2018/2019 dyrektorem szkoły został pan Ernest Kłósek, ale wcześnie j- przez dwie kadencje  funkcję tę pełniła pani Irena Herba.

W roku szkolnym 2018/2019  Szkoła podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie obchodzi 30. Rocznicę powstania placówki.

I pomimo upływającego czasu – nadal jesteśmy twórczy, a przede wszystkim stawiamy sobie wysokie cele w nauczaniu – uczeniu się,  wychowaniu młodego pokolenia.  Dążymy do tego, aby uczniowie byli dumni, że swoją wiedzę , umiejętności, postawę wobec drugiego człowieka i otaczającego świata  uzyskali  m.in. pobierając swoją edukację w naszej SP-3 w Głogowie.

Historię Szkoły Podstawowej nr 3 nadal tworzą uśmiechnięci, ciekawi świata uczniowie, grono twórczych pedagogów prowadzących ścieżkami wiedzy nowe pokolenia i kształtujących charaktery pedagogów, także wspaniali rodzice, którzy zawsze wkładali w życie naszej szkoły wiele serca, ciepła, życzliwości i pracy. Uczniowie wstępujący w mury naszej szkoły będą tworzyć jej klimat, historię i przyszłość.

 Twórzmy nadal wspaniałe tradycje, wzorce…