Projekt „Let’s meet – Spotkajmy się”

Udział w projekcie „Let’s meet  – spotkajmy się” przewidziany jest dla uczniów klas 5, 6 i 7 szkoły podstawowej, którzy realizują  zajęcia z języka angielskiego  od 1 klasy.  Projekt będzie realizowany  zarówno jako integralna część lekcji jak również podczas zajęć dodatkowych np. w ramach koła języka angielskiego. Realizacja zadań projektowych jest przeznaczona  dla uczniów  zainteresowanych nauką języka angielskiego oraz poszerzaniem wiedzy na temat miast partnerskich.
Zajęcia prowadzone w ramach projektu „Let’s  meet – Spotkajmy się” pozwolą nauczycielom koordynującym na omawianie kwestii, których realizacja na lekcjach języka angielskiego jest ograniczona, czyli wykorzystywaniu języka jako narzędzia do swobodnej komunikacji z rówieśnikiem w sytuacjach bezpośrednich stworzonych przez samego ucznia oraz podjęcie działań zmierzających do integracji uczniów biorących udział w projekcie.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami projektu międzyszkolnego „Let’s meet – Spotkajmy się”:

Dokument do pobrania w formacie pdf

Projekt językowy