Uroczyste zakończenie roku szkolnego

21 czerwca o godz. 8.00 w szkole odbyło się uroczyste pożegnanie naszych absolwentów, w
którym uczestniczyła klasa 8 A wraz z  wychowawcą oraz gronem pedagogicznym. Po oficjalnej
części, w trakcie której odśpiewano hymn narodowy i dokonano zmiany asysty pocztu sztandarowego nastąpiło przemówienie dyrektora szkoły Pana Ernesta Kłóska i Przewodniczącej rady rodziców.
Najlepsi absolwenci zostali uhonorowani świadectwem z wyróżnieniem, wręczono nagrody książkowe. Po apelu klasa udały się do sali  na ostatnie spotkanie ze swoim wychowawcą.

Natomiast o godzinie 9.00 na boisko zewnętrznym odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla wszystkich klas uczących się w szkole. Pan dyrektor pogratulował wszystkim uczniom promocji do kolejnych klas i życzył bezpiecznych i udanych wakacji.