Pierwsza pomoc przedmedyczna

Zbliżają się wakacje, a więc okres wyjazdów i beztroskiej zabawy na świeżym powietrzu. Aby wypoczynek nad wodą, w górach czy też na placu zabaw w pobliżu domu był radosny i udany, należy zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Z tej też okazji, wolontariuszki ze Szkolnego Klubu Wolontariatu pod czujnym okiem nauczycieli, zapoznały uczniów klas II z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieci dowiedziały się, jak prawidłowo wykonać bandażowanie oraz używać chusty trójkątnej. Poznały również zasady postępowania w przypadku zadławienia. Wychowankowie szkolili się, jak rozpoznawać stan poszkodowanego, układać osobę nieprzytomną w pozycji bocznej ustalonej oraz wykonywać resuscytację krążeniowo-oddechową. Uczniowie uczyli się również wzywać specjalistyczną pomoc. Nie brakowało także quizów związanych z pierwszą pomocą. Na zakończenie zajęć, dzieci poznały zasadę działania oraz sposób obsługi defibrylatora AED.

Bardzo dziękujemy wolontariuszkom ze Szkolnego Klubu Wolontariatu za zaangażowanie i poświęcony czas.

A. Lenort, B. Mastej-Zaorska, K. Płaziak