UWAGA !!!

Wpłatę za obiady na miesiąc styczeń należy dokonać na konto szkoły SP 3 przez pierwsze trzy dni robocze miesiąca tj. od 01 – 05 stycznia 2022

Bank BGŻ  07 2030 0045 1110 0000 0193 1540

W tytule podać imię, nazwisko i klasę dziecka

Cena bloczka obiadowego:   15  x  4,00  =  60,00 zł

Prosimy dotrzymać terminu płatności