UWAGA !!!

Wpłatę za obiady na miesiąc styczeń należy dokonać na konto szkoły SP 3 do dnia 20.01.2020 ( środa)

Bank BGŻ  07 2030 0045 1110 0000 0193 1540

W tytule podać imię, nazwisko i klasę dziecka

Cena bloczka obiadowego:   10  x  4,00  =  40, 00 zł

Prosimy o dotrzymanie terminu płatności

 

 intendent     Mileta Kuc