To(działa)my

To(działa)my

Działania w obszarze ekologia, środowisko i sport – w ramach projektu To(działa)my.

Projekt To(działa)my jest propozycją UNICEF-u, celem realizacji było uaktywnienie młodzieży, jej kreatywności i zaangażowania w życie społeczne szkoły i środowiska lokalnego. Główną ideą było uatrakcyjnienie i urozmaicenie lekcji, zwiększenie samodzielności młodych ludzi i uwrażliwienie na ekologię, środowisko, zdrowie.

Czyste środowisko nie jest dane nam raz na zawsze. Wiedzą o tym uczniowie „Trójki” i chętnie uczestniczą we wszystkich działaniach ekologicznych.  Z inicjatywy uczniowskiej powstały dwa projekty:  „Włóczykije, śladami pomników przyrody” i „Kwiatowa łąka”.

Na terenie szkoły zorganizowano informacyjną kampanię społeczną na temat możliwych do zrealizowania działań. Tak powstały pomysły łączące zdrowy styl  życia z wiedzą przyrodniczą i wrażliwością na życie owadów.

Wspólna akcja sadzenia kwiatów na skarpach przed szkołą przerosła oczekiwania organizatorów Samorządu Uczniowskiego. Posadzono 400 cebulek, oznaczono  tabliczkami z napisem „kwiatowa łąka” i wstrzymano koszenie traw w tych miejscach. Na wiosnę, kiedy rozkwitnie nasza łąka, będziemy prowadzić obserwacje, kto na niej zamieszka i jakie korzyści przyrodzie przyniesie nasz pomysł.

Drugie działanie:

Innowacja skierowana została przez uczniów uczniów klas szóstych i siódmych SP3 w Głogowie. Podczas zajęć Nordic Walking na lekcjach wychowania fizycznego uczniowie lokalizowali i docierali do drzew, które są pomnikami przyrody ożywionej. Na terenie miasta Głogowa znajduje się 19 pojedynczych i grupowych pomników przyrody. Po odnalezieniu wybranego okazu  dokonywali pomiaru obwodu drzew. Zapoznali  się z podstawowymi informacjami na temat pomnikowego okazu i przeanalizowali  z jakiej rodziny wywodzi się dany gatunek.  Wyprawy zostały uwiecznione na fotografiach a z zebranych wiadomości stworzono kronikę upamiętniającą to wydarzenie.