Sukcesy naszych Uczniów w konkursach zDolny Ślązak

W marcu 2022 roku we Wrocławiu odbyły się FINAŁY prestiżowych Konkursów dla uczniów szkół podstawowych województwa dolnośląskiego zDolny Ślązak. Naszą szkołę reprezentowało w nich dwoje uczniów – Elżbieta Stachowiak i Ignacy Godycki-Ćwirko.

Elżbieta Stachowiak została LAUREATKĄ konkursu z biologii. Tytuł laureata uprawnia                     do przyjęcia w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej oraz zapewnia najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną z biologii.

Ela wykazała się olbrzymią wiedzą w dziedzinie anatomii człowieka, genetyki, ekologii, ochrony środowiska, ewolucji życia oraz umiejętnością obserwacji i wnioskowania.

Uczennicę do konkursu przygotowała Pani Urszula Nowak-Manycz.

Ignacy Godycki-Ćwirko został FINALISTĄ konkursu z języka angielskiego. Zgodnie                               z zapisami w „Regulaminie Konkursów” – finaliści konkursów przedmiotowych otrzymują dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Ignacy wykazał się doskonałą umiejętnością czytania i słuchania ze zrozumieniem, pisania oraz znajomością bardziej zaawansowanej gramatyki i leksyki, a także znajomością treści wyznaczonej lektury.

Opiekunem Ignacego była Pani Katarzyna Sosnowska.

SERDECZNIE GRATULUJEMY UCZNIOM ORAZ ICH OPIEKUNOM!