Projekt obywatelski dla naszej szkoły!

SZANOWNI PAŃSTWO RODZICE i PRZYJACIELE SZKOŁY

PROJEKT DLA NASZEJ SZKOŁY

W ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO walczymy o 200.000 zł na sprzęt multimedialny dla naszej szkoły. Musimy wygrać!

projekt nr 9, okręg konsultacyjny nr III

Zakup i montaż systemu audiowizualnego na potrzeby hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głogowie

Opis zadania i uzasadnienie jego realizacji

System audiowizualny, w tym m.in. projektory, ekran, nagłośnienie, odpowiada potrzebom całej społeczności szkolnej i pozaszkolnej korzystającej z hali sportowej przy szkole.

Z hali korzystają nie tylko uczniowie, ale także stowarzyszenia sportowe zrzeszające dzieci i młodzież z całego miasta. W trosce o profesjonalny odbiór organizowanych tu działań sportowych, kulturalnych i społecznych wymagane jest by hala była wyposażona w dobrej jakości system audio, ale także by można było wykorzystywać jej potencjał do emisji filmów, grafik i innych form komunikacji. System audiowizualny wzbogaci ofertę i formę organizowanych na hali wydarzeń, ale służyć będzie także całej społeczności szkolnej. Komfort odbioru wydarzeń zyska na jakości, bo istniejące ubogie nagłośnienie hali powoduje dyskomfort w odbiorze i uczestnictwie w wydarzeniach. Na hali odbywają się także rozgrywki zaplecza najlepszej ligi światowej w siatkówkę, a wyposażenie hali służy także promocji naszego miasta, które dba i inwestuje w sport na pierwszoligowym poziomie.

Beneficjenci zadania:

Wszyscy mieszkańcy Głogowa, w tym m.in. społeczność szkolna, społeczność sąsiadujących ze szkołą przedszkoli publicznych, rodziny dzieci i młodzież uprawiający sporty na hali, biorących udział w wydarzeniach społecznych i kulturalnych, publiczność wspierająca sporty różnych dyscyplin sportowych.

*****************************************************************************************************************************

 

PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI

 O nasze głosy proszą także STRAŻACY w ramach projektu ogólnomiejskiego

projekt nr 6 – zakup quada

Zakup quada dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego w Głogowie.

 

Opis zadania i uzasadnienie jego realizacji

 

OSP JRS w Głogowie zajmuje się poszukiwaniem osób zaginionych. Jako jedna z pierwszych w Polsce zaczęła wprowadzać nowoczesne technologie do służby SAR. Podczas akcji głównie wykorzystuje oprogramowanie, drona i zespoły terenowe. Aby działała w pełni i nie odstawała od innych jednostek potrzebny jest zakup quada, który umożliwi przeszukanie większego terenu w mniejszym czasie oraz najszybsze dotarcie do osoby poszkodowanej po jej zlokalizowaniu. Wyposażony w sprzęt medyczny i wykwalifikowanych ratowników na pokładzie pomoże uratować nie jedno życie. Ponadto jednostka bardzo często współpracuje z Komendą Powiatową Policji w Głogowie oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, której nigdy nie odmówiono pomocy i w razie potrzeby quad będzie wykorzystywany w innych sytuacjach zarządzania kryzysowego.

 

Beneficjenci zadania:

Beneficjentami zadania będą wszyscy mieszkańcy Gminy Miejskiej Głogów.

 

=================================================================

 

Każdy ma dwa głosy:

 

– proszę o głos na projekt nr 9, okręg nr III,

 

– proszę o głos na projekt nr 6 – zakup quada projekt ogólnomiejski

 

=================================================================

 

Można głosować na dwa sposoby:

  1. elektronicznie na stronie https://www.obywatel.glogow.pl/
  2. za pomocą karty do głosowania

 

Głosowanie za pomocą kart:

 

  1. Urząd Miejski w Głogowie ul. Rynek 10,
  2. Miejska Biblioteka Publiczna ul. Jedności Robotniczej 15,
  3. Miejska Biblioteka Publiczna – Filia Nr 1 ul. Budowlanych 10,
  4. Miejska Biblioteka Publiczna – Filia Nr 2 ul. Perseusza 13,
  5. Miejska Biblioteka Publiczna – Filia Nr 3 Plac Mieszka I Nr 11,
  6. Punkt Obsługi Mieszkańca w Galerii „Glogovia” – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19.

 

 

Głosować mogą tylko mieszkańcy Głogowa, bez względu na wiek!

 

Głosowanie zakończy się 24 listopada!

 

Szczegółowe informacje (link najlepiej skopiować do nowej karty przeglądarki): https://dglnews.pl/2023/11/03/ruszylo-glosowanie-2/

 

Z uszanowaniem

DYREKTOR SZKOŁY

Ernest Kłósek