PROGRAM EDUKACYJNY-BIEG PO ZDROWIE  W KLASIE 4A

„Bieg po zdrowie” to ogólnopolski  program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. To na nas – osobach dorosłych – spoczywa odpowiedzialność za przebieg rozwoju najmłodszych. Profilaktyka palenia tytoniu jest ważnym zadaniem i powinna być na stałe wpisana w działania edukacyjno-wychowawcze.

Grupa, do której skierowany jest nowy program, to dzieci w IV klasie szkoły podstawowej (grupa wiekowa 9-10 lat).

Główne cele programu:

  • opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży
  • pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.
  • zwięk­szanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kon­tekście szkodliwości palenia papierosów.

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań jest dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia stają się  tłem poruszanych tematów. Staramy zachęcać uczniów do aktywnego udziału w zajęciach, aby zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie mogli stosować w codziennym życiu.

Podczas cyklu zajęć dzieci :

  • dyskutują,
  • wymieniają doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły,
  • przeprowadzają wywiady z osobami niepalącymi,
  • liczą koszty palenia papierosów,
  • pracują w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów

 

Koordynator i realizator :  Grażyna Dziadkowiec-Kublik

Realizator : Maryla Gut