Narodowe Czytanie w szkole

Kartezjusz  twierdził, że: „Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów”. Do takiej wyjątkowej ,,rozmowy” doszło w naszej szkole  ósmego września 2023r., gdy  odbyło się  Narodowe Czytanie. W tym roku była to  dwunasta edycja uroczystości , podczas której poznaliśmy ,,Legendę o Janie i Cecylii”, pochodzącą z utworu Elizy Orzeszkowej pt.,,Nad Niemnem”. Nasi uczniowie wysłuchali pięknej muzyki skomponowanej przez Andrzeja Kurylewicza z filmowej adaptacji tej lektury, następnie zapoznali się z informacjami na temat autorki, epoki i dzieła – poprzez prezentację przygotowaną przez uczennice klasy 8A. Uroczyste czytanie rozpoczął wicedyrektor szkoły Pan Piotr Lenort, a następnie tekst czytali sami uczniowie. Omówiono treść legendy i wykonano plakaty ilustrujące tę  dawną historię.

W wydarzeniu udział wzięły klasy: 8A,7A,7B,6D, 6A,4C oraz inni uczniowie szkoły czytający legendę podczas lekcji.

 

Organizatorzy: Iwona Patelska-Mazur, Dorota Stankunowicz-Cholewa