Konkurs literacki

Zapraszamy uczniów do udziału w wojewódzkim konkursie literackim „W kilku strofach o… Fantastycznym świecie” edycja dolnośląska.

Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich mieszkańców województwa dolnośląskiego od 10 roku życia wzwyż.

Temat konkursu:

WIERSZ O FANTASTYCZNYM ŚWIECIE

Celem konkursu jest: – uhonorowanie pamięci Patrona Roku 2021 – Stanisława Lema, rozwijanie fantazji i wyobraźni oraz promocja kreatywnego pisania i czytelnictwa.

Każdy uczestnik może nadesłać 1 wiersz (biały lub rymowany). Wiersz należy zapisać czcionką Times New Roman o wielkości 12 punktów i wydrukować na kartce formatu A4 (jedna strona tekstu) lub wysłać w formie elektronicznej. Do konkursu można zgłosić tylko własne prace, wcześniej niepublikowane i nienagradzane. Prace umieszczamy w kopertach lub zapisujemy w plikach opatrzonych pseudonimem autora. Koniecznie należy dołączyć metryczkę zawierającą:

– imię i nazwisko autora,

– wiek,

– adres zamieszkania,

– nr telefonu lub e-mail.

 

Ostateczny termin nadsyłania prac do organizatora upływa 30 czerwca 2021 roku.

Wszystkich uczniów zainteresowanych konkursem zapraszamy do biblioteki. Nauczyciele bibliotekarze udzielą Wam szczegółowych informacji i wskazówek oraz przekażą formularze druków oświadczeń uczestnika konkursu.