Głogowski konkurs „Mistrz segregacji”

W roku szkolnym 2022/2023 kontynuowany będzie konkurs, podnoszący świadomość uczniów i dorosłych, a polegający na dostarczaniu odpadów do punktów PSZOK. Zbierane są: makulatura, nakrętki, aluminiowe puszki i niewielkie elektroodpady. W miejscach zbiórki można poprosić o kartki z EKOPUNKTAMI. Uczniowie zbierają kartki do połowy maja 2023 i wtedy przynoszą je do szkoły. Podsumowanie akcji odbywa się najczęściej na początku czerwca. Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Głogowie. Zachęcamy wszystkich do udziału w akcji.

Alicja Anastaziuk