KALENDARIUM – PAŹDZIERNIK

Data Wydarzenie Adresaci Odpowiedzialny
Październik 2021 Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych cała społeczność szkolna Renata Kołodziej
Lucyna Kossowska
Tamara Chojnacka
Październik 2021 “BohaterOn w Twojej szkole”- projekt o Powstaniu warszawskim cała społeczność szkolna Tamara Chojnacka
Agnieszka Karwat
Mariola Kraus
n-le świetlicy
1.10.2021

 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia klasy I-VIII J.Kołodziej – Drzazga
A.Kozioł
E.Kozioł
J.Pliszka
P.Jakubowska
Szkolny Turniej Piłki Nożnej klasy VII-VIII Grażyna Dziadkowiec-Kublik
Urszula Paprocka
Piotr Tadajewski
2.10.2021
3.10.2021
4.10.2021

 

“Pełna miska dla schroniska” – rozpoczęcie zbiórki karmy dla schroniska klasy IV-VIII A.Lenort
I.Bartczak
Zbiórka karmy, koców, smyczy, obroży dla zwierząt z Głogowskiego Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom „AMICUS”. klasy I-III Anna Michałowska
Sandra Piotrowska-Zdyb
Kamila Płaziak
Św. Franciszek z Asyżu – Patron Ekologii (błogosławieństwo zwierząt na placu przed kościołem, lekcje religii). klasy I-VIII Iwona Zogas-Osadnik
Aneta Skrobuła
ks. Mariusz Wysakowski
Magdalena Maik
5.10.2021 Wyjście klasy 3a do Kina z Okazji Dnia Chłopaka uczniowie klasy 3a Sandra Piotrowska – Zdyb
6.10.2021 Międzynarodowy Dzień Muzyki Klasy IV-VIII Marta Pulkowska
Anna Kowalska
7.10.2021
8.10.2021 Ogólnopolski Konkurs na Odznakę Marszową “Marsz Szlakiem Walk Legionów Polskich Radom-Laski” klasy IV- VIII Tamara Chojnacka
9.10.2021 Udział klasy 3a w zajęciach z kodowania w ramach Code Week klasa 3a Sandra Piotrowska – Zdyb
10.10.2021 Dzień drzewa klasy IV-VIII A.Anastaziuk
11-15. 10.

2021

Urodziny Kubusia Puchatka – akcja czytelnicza cała społeczność szkolna

 

Renata Kołodziej
Lucyna Kossowska
Tamara Chojnacka
 Projekt czytelniczy klasy 3 c “Starsi koledzy czytają młodszym” klasy  pierwsze
i drugie
Ewa Kozioł
Maria Pliszka
12.10.2021 Wycieczka klasy 2c i 2b do Dalkowa uczniowie klasy
2b i 2c
Anna Michałowska
Karolina Marciniak
13.10.2021 Dzień Edukacji Narodowej Uczniowie , pracownicy szkoły D.Stankunowicz
E.Sieradzy
M.Gut
14.10.2021 Święto Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
15.10.2021
16.10.2021
17.10.2021
18.10.2021 Wycieczka do Ostaszowa zajęcia warsztatowe w Pracowni Ceramiki Unikatowej klasy III B i IIIC Marzena Magda
Maria Pliszka
19.10.2021 Wycieczka integracyjna klas I –  Lubin –  Park Wrocławski Uczniowie klas I Wychowawcy klas I
20.10.2021 Szkolne przesłuchania do XII Konkursu Recytatorskiego Poezji Twórców Głogowskich klasy VI – VIII Renata Kołodziej
Lucyna Kossowska
21.10.2021
22.10.2021 Międzyszkolny Konkurs Historyczny “Lwów, miasto wspomnień, miasto wielkich Polaków” kl. VI- VIII Tamara Chojnacka
23.10.2021 Światowy Dzień Mola klasy VII i VIII K.Kuczewska
24.10.2021
25.10.2021
26.10.2021 XII Konkurs Recytatorski Poetów Głogowskich – finał klasy VI – VIII Renata Kołodziej
Lucyna Kossowska
27.10.2021 “Mogiłę pradziada zachowaj od zapomnienia” – sprzątanie grobów wolontariusze A.Lenort
I.Bartczak
28.10.2021 “Baśnie, bajki, bajeczki” – konkurs plastyczny dla klas I klasy I Renata Kołodziej
Lucyna Kossowska
29.10.2021 “Dzień Chleba” klasy IV-VIII A.Lenort
I.Bartczak
29.10.2021 HOLY WINS (Wszystkich Świętych)

(spotkanie w salce na plebanii, lekcje religii).

klasy I-VIII Iwona Zogas-Osadnik
Aneta Skrobuła
ks. Mariusz Wysakowski
Magdalena Maik
30.10.2021
31.10.2021