Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2021 r.

Drodzy Ósmoklasiści! Drodzy Rodzice!. Poniżej zamieszczamy szczegółowe wytyczne dotyczące organizowania ora przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w bieżącym roku szkolnym. Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem.  Znajomość i wiedza na ten temat pozwoli nam wszystkim sprawnie przejść przez wszystkie procedury egzaminu.

Poniżej dokument do pobrania w formacie Word.

Aleksandra Kozioł

Wytyczne dotyczące egzaminu ósmoklasisty 2021