Wpłaty na obiady styczeń 2024

Wpłatę za obiady na miesiąc styczeń należy dokonać na konto szkoły SP 3 przez pierwsze trzy dni robocze miesiąca tj. od 02 – 04 styczeń

 

BNP PARIBAS  07 2030 0045 1110 0000 0193 1540

W tytule podać imię, nazwisko i klasę dziecka

 

Cena bloczka obiadowego:   10  x  5,00  =  50, 00 zł

 

Kwota wpłaty została pomniejszona o 5,00 zł za niewykorzystany obiad dnia 20.12.2023

 

 intendent Mileta Kuc