Uroczyste zakończenie roku szkolnego

23 czerwca o godz. 8.00 na sali sportowej odbyło się uroczyste pożegnanie naszych absolwentów, w
którym uczestniczyły klasy ósme z wychowawcami, grono pedagogiczne oraz rodzice. Po oficjalnej
części, w trakcie której odśpiewano hymn narodowy i przekazano sztandar szkoły uczniom klas
siódmych, nastąpiło przemówienie dyrektora szkoły Pana Ernest Kłoska, który pożegnał
opuszczających placówkę uczniów. Najlepszym z nich, którzy zostali uhonorowani świadectwem z
wyróżnieniem, wręczono nagrody książkowe. Po apelu klasy udały się do sal na ostatnie spotkanie ze
swoimi wychowawcami.

Natomiast o godzinie 9.00 na boisko zewnętrznym odbyło się zakończenie roku szkolnego dla wszystkich klas uczących się w szkole. Pan dyrektor pogratulował wszystkim uczniom promocji do kolejnych klas i życzył bezpiecznych i udanych wakacji.