SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW W XXVI GŁOGOWSKIM KONKURSIE EKOLOGICZNYM

W dniach 21 – 23 maja 2024 r. w Szkole Podstawowej nr 7 w  Głogowie odbył się XXVI
Głogowski Konkurs Ekologiczny. Celem konkursu było propagowanie wiedzy o
zanieczyszczeniach i ochronie środowiska oraz kształtowanie postaw
prośrodowiskowych.
Dnia 14 czerwca 2024 r. odbyło się podsumowanie i uroczyste wręczenie nagród oraz
dyplomów z udziałem Prezydenta Miasta Głogowa Rafaela Rokaszewicza.
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział we wszystkich czterech formach konkursowych: gra
ekologiczna, test wiedzy ekologicznej, turniej ekologiczno – sportowy oraz konkurs
plastyczny, a w dwóch nich – znaleźli się na podium i otrzymali nagrody.

Wyniki konkursów:

Turniej Sportowo-Ekologiczny I miejsce

Magdalena Lesiuk

Lena Stepokura

Jakub Krakowiak

Zuzanna Szymczak

Hanna Kulhawik

Test ekologiczny – II miejsce

Zuzanna Murcha

W klasyfikacji końcowej nasza szkoła  uplasowała się na czwartym miejscu, a w nagrodę
otrzymała komputer. Gratulujemy uczniom!

Koordynator Urszula Nowak-Manycz