Rekrutacja uczniów klas I-III do projektu „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej”

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w szkole prowadzona jest rekrutacja uczniów klas I – III do projektu
pn. „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej”.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz o wypełnienie deklaracji uczestnictwa
w projekcie (dwie strony).

Deklaracje należy składać w sekretariacie szkoły – do dnia 17 maja 2024 r. do godziny 14.00.

Regulamin

Deklaracja uczestnictwa

Deklaracja uczestnictwa pdf