Projekt: Miasto Głogów wspiera uczniów szkół podstawowych

Flaga Unii Europejskiej

Informacje dotyczące rekrutacji do projektu „Miasto Głogów wspiera uczniów szkół podstawowych”

  1. Biuro Projektu czynne w godzinach 7.00-15.00 mieści się w Sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie.
  2. Wypełnioną deklarację należy złożyć w Biurze Projektu do wtorku 20 września 2022r. do godziny 15.00.
  3. O zakwalifikowaniu do projektu, beneficjent ostateczny zostanie poinformowany drogą elektroniczną (e-dziennik) we wtorek 20 września do godziny 19.00. Informacja zostanie przesłana na konto Rodzica.
  4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w ramach Projektu będą się odbywały
    w środy i w czwartki w godzinach 8.00-8.45.
  5. Pierwsze zajęcia zostaną przeprowadzone w środę 21 września w godz. 8.00-8.45.
  6. Informacja o przydziale ucznia do konkretnej grupy i numer sali będą wywieszone na drzwiach Sekretariatu Szkoły (Biura  Projektu).
  7. Informacje dotyczące Projektu są zamieszczone na stronie internetowej szkoły https://sp3.glogow.pl w zakładce Projekt : ,,Miasto Głogów wspiera uczniów szkół podstawowych”.

 

Dyrektor Szkoły

Ernest Kłósek

Poniżej znajdą Państwo regulamin projektu oraz deklarację do pobrania w formacie pdf

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

DEKLARACJA FORMULARZ