Projekt : „Miasto Głogów wspiera uczniów szkół podstawowych”.