Projekt edukacyjny zakończony

 „Młody sędzia piłkarski. Jaki wpływ na wydarzenia boiskowe ma znajomość przepisów gry?”. Projekt edukacyjny zakończony!

Dobiegła końca realizacja projektu edukacyjnegoMłody sędzia piłkarski. Jaki wpływ na wydarzenia boiskowe ma znajomość przepisów gry?” realizowanego przez uczniów klas czwartych: Krzysztofa Skibiszewskiego, Oliviera Filipczaka, Michała Wawrzyniaka oraz Filipa Szymajdy. W ramach projektu uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności dotyczące pracy sędziów.  W tym celu odbywały się spotkania i prezentacje podczas których poruszane były tematy dotyczące przepisów gry oraz znaczenia roli sędziego we współczesnym futbolu. Ponadto osoby biorące udział w projekcie obserwowały mecze piłkarskie, podczas których analizowały na żywo pracę sędziów. Po zebraniu licznych informacji o zawodzie sędziego, grupa ułożyła plan pracy oraz harmonogram projektu i przystąpiła do wykonywania swoich zadań. Kolejnym wyzwaniem przed jakim stanął zespół było sędziowanie meczu piłkarskiego. Każdy uczestnik projektu miał za zadanie sędziowanie na lekcji wychowania fizycznego meczu piłkarskiego z uwzględnieniem sygnalizacji sędziowskiej. Grupa wypadła bardzo dobrze i mogła przejść do ostatniego etapu sportowego projektu.
Na koniec każdy uczestnik miał za zadanie odpowiedzieć na pytanie zadane w projekcie oraz zdać test z przepisów gry. Po zaliczeniu wszystkich punktów projektu, grupa sporządziła sprawozdanie i dokumentację projektu.

Opiekun grupy:

Piotr Tadajewski