PRAKTYCZNY EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

16 czerwca 2023 r. w naszej szkole odbył się praktyczny egzamin na kartę rowerową dla uczniów klas 4.

Celem egzaminu było :

 • popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego,
 • kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na drodze,
 • popularyzowanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy,
 • popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

Egzamin składał się z dwóch części.

1.Część praktyczna

W części praktycznej uczniowie musieli wykazać się techniką sprawnej jazdy na rowerze obejmującą:

 • jazdę po rondzie
 • wykonywanie manewrów:
  • skręcanie w prawo
  • skręcanie w lewo
  • zawracanie
  • omijanie przeszkód
  • wymijanie
  • włączanie się do ruchu
  • zatrzymanie
 • upewnienie się o możliwości jazdy,
 • płynne ruszanie z miejsca,
 • upewnianie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy,
 • jazda wytyczonym pasem bez najeżdżania na linię i bez podpierania się nogami,
 • hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu.
 1. W drugiej części uczniowie musieli wykazać się znajomością z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Nad bezpiecznym i sprawnym przeprowadzeniem egzaminu czuwały zaproszone panie  policjantki  z Komendy Powiatowej Policji  w Głogowie

             !!! Wszystkim serdecznie gratulujemy !!!!

Grażyna Dziadkowiec-Kublik

Urszula Paprocka

Andrzej Stempel