PODZIĘKOWANIE ZA WSPARCIE AKCJI CHARYTATYWNEJ DLA SZPITALA GŁOGOWSKIEGO       

„DAR SERCA” DLA CHORYCH NA COVID-19

,,Za wrażliwość, otwierającą serce dla tych, którzy potrzebują pomocy.

Za bezinteresowną chęć do czynienia dobra.

Za pomoc i życzliwość”

DZIĘKUJEMY !!!

W imieniu  Dyrekcji Głogowskiego Szpitala Powiatowego  oraz pracowników oddziału dla chorych na covid-19 bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym  w naszą  akcję – bez Waszej przychylnej postawy zorganizowanie tej wspaniałej akcji byłoby niemożliwe.  Jeszcze raz okazało się , że razem możemy więcej!

Grażyna Dziadkowiec-Kublik

wsparcie dla szpitala
ptr
wsparcie dla szpitala
qrf
wsparcie dla szpitala
rhdr
wsparcie dla szpitala
rhdr

wsparcie dla szpitalawsparcie dla szpitala

wsparcie dla szpitala
rhdr