Najpiękniejsza kartka walentynkowa

Kartka walentynkowa

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału w konkursie plastycznym „Najpiękniejsza kartka walentynkowa”.

Na konkurs należy zgłaszać jedną pracę wykonaną dowolną techniką, maksymalnie w formacie A4. Praca powinna być czytelnie opisana i zawierać dane: imię i nazwisko autora oraz klasę.

Uczniowie klas 1-3 dostarczają kartki do biblioteki szkolnej do 12 lutego 2021.
Uczniowie klas 4-8 przesyłają w tym samym terminie fotografię lub skany prac na adres biblio.sp3@wp.pl. Dostarczenie lub nadesłanie pracy konkursowej będzie równoznaczne ze zgodą na jej publikację na stronie naszej szkoły w zakładce e-Biblioteka.

Jury oceni kartki biorąc pod uwagę estetykę wykonania, kreatywność i pomysłowość autora. Spośród wszystkich zebranych i nadesłanych kartek wyłonieni zostaną laureaci, którzy otrzymają dyplomy pamiątkowe i upominki ufundowane przez organizatora. Nagrody wręczone zostaną po powrocie do szkoły.