List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców uczniów klas ósmych

Szanowni Rodzice uczniów klas ósmych!

 

Od połowy maja br. rozpocznie się proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Państwa dzieci będą ubiegać się o miejsca w wybranych szkołach, rywalizować z innymi ósmoklasistami o spełnienie swoich marzeń. Nikogo przekonywać nie trzeba, że wybór szkoły ponadpodstawowej i profilu oddziału (potocznie nazywanego klasą)  jest niezmiernie ważny i często w decydującym stopniu rozstrzyga o dalszym życiu. Spieszę więc
z użytecznymi informacjami i radami.

 1. Kwestie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych regulują:

– Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (z późniejszymi zmianami)

– Rozporządzenie Ministra Edukacji i nauki w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów z dnia 18 listopada 2022 r.

– Zarządzenie nr 1/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 z dnia 25 stycznia 2023 r. Zawiera ono w załączniku szczegółowy terminarz rekrutacji w naszym województwie. W szczególności warto wiedzieć, że składanie wniosków o przyjęcie do szkoły będzie trwać od 15 maja do 19 czerwca br. W przypadku szkół i oddziałów dwujęzycznych, oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe potrwa krócej, bo do 31 maja. W szkołach tych od 1 do 12 czerwca będą odbywać się dodatkowe sprawdziany wiedzy, umiejętności i sprawności. Od 23 czerwca do 10 lipca uzupełnia się wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

– Zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty: nr 7/2023 z dnia 17 lutego 2023 r. oraz  nr 17/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie  wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty  lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  w r. szk. 2022/2023, oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej może być złożonydo maksymalnie 3 szkół. Organ prowadzący może wszakże zwiększyć liczbę szkół do wyboru na swoim terenie, np. we Wrocławiu w elektronicznej rekrutacji uczniowie będą mogli wybrać 6 szkół. Uczniowie mogą składać podania do szkół w różnych miejscowościach i na terenie różnych powiatów. Od lat obserwuje się systematyczny wzrost liczby uczniów ubiegających się o miejsca w szkołach w dużych miastach m.in. w ubiegłym roku uczniowie z terenu stanowili prawie 40% wszystkich uczestniczących w rekrutacji we Wrocławiu. Na Dolnym Śląsku dominuje rekrutacja elektroniczna. Informacjami służą: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, organy prowadzące (we Wrocławiu źródłem rzetelnej informacji jest Kompleksowy System Rekrutacji https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl), Kuratorium Oświaty.
 2. Ósmoklasista może uzyskać maksymalnie 200 punktów rekrutacyjnych – połowę
  za wyniki na egzaminie ósmoklasisty, resztę za oceny na świadectwie (j. polski, matematyka, dwa przedmioty wskazane przez szkołę w zależności od oddziału, do którego aspiruje uczeń- maksymalnie 72 pkt.), konkursy i olimpiady(maksymalnie 18 pkt.), wolontariat (3 pkt.), świadectwo z wyróżnieniem czyli z biało-czerwonym paskiem (7 pkt.). Udział w wolontariacie oraz osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych muszą być wymienione na świadectwieukończenia szkoły podstawowej. Jest to warunkiem przyznania odpowiednich punktów
  w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. W pierwszej kolejności do publicznych szkół ponadpodstawowych przyjmowani są:
 • laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiadprzedmiotowychnadzorowanych przezMinistra Edukacji i Nauki (nie wszystkie konkursy nazywające się olimpiadą ten warunek spełniają)
 • laureaci konkursówprzedmiotowycho zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (w przypadku naszego województwa są to laureaci konkursów przedmiotowych Konkursu zDolny Ślązak)
 • laureaci konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru utworzona przez MKiDN

 

 1. Wniosek z powyższego jest taki, że warto startować w olimpiadach i konkursach, dobrze się uczyć, angażować społecznie. Pracowitość, aktywność, zaangażowanie
  i osiągane sukcesy przysparzają punktów rekrutacyjnych. Do egzaminu ósmoklasisty w dniach 23-25 maja zostało 2 tygodnie, do końca roku szkolnego 1,5 miesiąca. Na ostatniej prostej trzeba się solidnie przyłożyć do nauki, zawalczyć o jak najlepszy wynik na egzaminie ósmoklasisty oraz o oceny końcowe z przedmiotów. Bardzo Państwa proszę o pozytywne motywowanie swoich pociech, wsparcie, a także odpowiedni nadzór nad nimi w kluczowym momencie ich życia.
 2. Wybór szkoły ponadpodstawowej nie jest łatwą sprawą. Warto odpowiedzieć sobie na pytanie kim chcę być w życiu, czym się zajmować, jaki zawód wykonywać. Jeżeli dziecko ma sprecyzowane plany, posiada określone zdolności i przejawia konkretne zainteresowania jest łatwiej (chce być lekarzem – szukamy oddziałów z profilem biologiczno-chemicznym w liceach ogólnokształcących, chciałoby zostać inżynierem lub informatykiem – wybieramy szkoły z profilami matematyczno-fizycznym czy matematyczno-informatycznym, pragnie służyć w mundurze – wskazujemy klasy mundurowe, marzy o zawodzie mechanika samochodowego,cukiernika czy fryzjera -rozglądamy się za takimi specjalnościami w technikach i szkołach branżowych itd.). Trudno jednak oczekiwać od 15-latka jasno określonych planów zawodowych
  i życiowych. A co mają począć uczniowie, którzy dobrze się uczą ze wszystkiego?
  I nie są w stanie konkretnie odpowiedzieć kim chcieliby zostać w dorosłym życiu? Dla nich najlepszą opcją byłoby, jak się zdaje, liceum ogólnokształcące. Na pewno warto by uczeń – nastolatek współdecydował o wyborze edukacyjnej drogi. Trzeba brać pod uwagę jakie przedmioty i dziedziny go interesują, które lubi, z których idzie mu lepiej niż z innych. Dobrze jest zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły,
  w szczególności uzyskać informację jakie przedmioty w danym oddziale są realizowane  w zakresie rozszerzonym. Dowiedzieć się co szkołaproponuje po obowiązkowych zajęciach. Ustalić jakie korzyści będzie miał uczeń z wyboru szkoły, jakie po jej ukończeniu będą jego edukacyjne i zawodowe perspektywy. Odwiedzić szkołę, popytać wśród znajomych, poczytać w internecie. Zerknąć na zdawalność matur i egzaminów zawodowych (szczegółowe wyniki są publikowane na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej). Dojazdy zabierają czas przeto dobrze byłoby wybrać jak najlepszą szkołę możliwie blisko. Warto poznać progi rekrutacyjne czyli wartości punktowe, od których przyjmowano w ubiegłym roku bądź w minionych latach do poszczególnych oddziałów w danych szkołach.Co prawda w 2023 r. mogą się one podwyższyć lub obniżyć, ale generalnie wykazująwzględną stabilność.Dobrym pomysłem jest zatemwskazać szkoły z różnymi progami rekrutacyjnymi tak, aby przynajmniej do jednej się dostać. Ważna informacja – po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz po uzyskaniu wyników egzaminu ósmoklasisty można w terminie do 10 lipca dokonać zmiany
  w zestawie wybranych szkół i oddziałów.
 3. Uczeń dokonuje wyboru szkoły, a w jej obrębie oddziału. Może wskazać jeden oddział w jednej szkole, może też wskazać tyle oddziałów ile jest ich maksymalnie we wszystkich szkołach, które ma do wyboru.Bezpieczniej jest wskazać większą liczbę oddziałów. Warto przyjrzeć się przypadkowi Wrocławia, który zdecydował się na rekrutację do 6 szkół.Odbywać się ona będzie w stolicy Dolnego Śląska elektronicznie.Kandydat tworzy listę, na której wskazuje w kolejności szkoły
  i oddziały (od oddziału „upragnionego” na miejscu pierwszym do oddziału „na wszelki wypadek” na ostatnim). Do danego oddziału w konkretnej szkole, spośród wszystkich uczniów ubiegających się o 32 miejsca w oddziale, zostanie zakwalifikowanych 32 uczniów z najwyższą liczbą punktów.Szczęśliwcy, czyli olimpijczycy i ci z wysoką liczbą punktów rekrutacyjnych dostaną się do wymarzonych szkół i oddziałów z pierwszej opcji, reszta trafi do szkół i oddziałów
  z drugiego albo kolejnych wyborów. W ten sposób powstanie lista uczniów zakwalifikowanych w pierwszym naborze. Jeśli dostarczą w określonym terminie świadectwo ukończenia szkoły podstawowej to zostaną przyjęci do szkoły ponadpodstawowej. Niezakwalifikowani oraz zakwalifikowani, ale niezadowoleni
  z wyniku rekrutacji, będą mieli szansę w drugim naborze na ewentualne wolne miejsca w szkołach. Po zakończeniu procesu rekrutacji do szkoły przyjmuje dyrektor, o ile rzecz jasna dysponuje jeszcze wolnymi miejscami. Na początku roku szkolnego niektórzy uczniowie z różnych powodów zmieniają szkoły. Wtedy pojawia się szansa dla zdeterminowanych, którzy trafili wcześniej do innych szkół lub pozostają bez przydziału. Stany osobowe w oddziałach w poszczególnych szkołach stabilizują się ok. 10-15 września.
 4. Drugi rok z rzędu do szkół ponadpodstawowych trafi 1,5 rocznika, to efekt obniżenia wieku szkolnego z 7 do 6 lat w 2014 r. (w 2016 r. przywrócony został obowiązek szkolny od 7 lat). O miejsca w szkołach ponadpodstawowych będzie ubiegał się teraz rocznik 2009, który rozpoczął naukę w wieku sześciu lat oraz pół rocznika dzieci
  z 2008 roku, które poszły do szkoły jeszcze jako siedmiolatki. Na Dolnym Śląsku
  o miejsca w szkołach ponadpodstawowych będzie starać się 38710 osób, w tym 1651 uchodźców z Ukrainy. Nie będzie trudniej dostać się do szkoły niż w poprzednich latach, gdyż organy prowadzące przygotowały odpowiednio więcej miejsc we wszystkich typach szkół. W r. szk. 2023/2024 w wielu szkołach  zrobi się tłoczniej, dłużej będą trwały zajęcia. W kolejnym roku sytuacja się poprawi, ponieważ do szkół ponadpodstawowych trafi rocznik liczący 17747 osób (obecne klasy siódme). Dla porównania – następne roczniki liczą: 26327 osób (klasy szóste), 28827 osób  (klasy piąte), 29589 ( klasy czwarte) 28504 (klasy trzecie).

Państwa pociechom życzę bardzo dobrze zdanego egzaminu ósmoklasisty, jak najlepszych ocen na świadectwie i dostania się do wymarzonej szkoły w pierwszym naborze.

Z szacunkiem pozostaję

Roman Kowalczyk

Dolnośląski Kurator Oświaty

Wrocław 2023-05-08

Dokument do pobrania w formacie pdf: