KONKURS SPORTOWY „BIJ REKORDY ”

Nauczyciele wychowania fizycznego zapraszają uczniów do udziału w konkursie sportowym promującym aktywność fizyczną. Wiemy, że macie wiele ciekawych pomysłów, które mogą stać się waszymi sukcesami sportowymi.

ORGANIZATOR

Nauczyciele wychowania fizycznego przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie

CELE KONKURSU

-zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej

-propagowanie zdrowego stylu życia

-kreowanie postaw prozdrowotnych poprzez kształtowanie nawyków aktywności

ruchowej

– kształtowanie wybranych cech motorycznych.

– rozwijanie umiejętności pozytywnej i motywującej rywalizacji oraz kreatywności

w  sporcie.

ADRESACI KONKURSU

Uczniowie klas IV-VIII SP nr 3 w Głogowie

ZASADY KONKURSU

Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów z podziałem na kategorie wiekowe według klas z podziałem na płeć:  dziewczęta, chłopcy. Dopuszczalne jest ustanawianie rekordu w grupie klasowej mieszanej. Przedmiotem konkursu jest zaproponowanie konkurencji sportowej i podanie własnego wyniku osiągniętego pod kontrolą,            z asekuracją nauczyciela i tym samym wyzwanie do pobicia pierwotnego rekordu wszystkich chętnych w swojej kategorii. Konkurencja poddana wyzwaniom może być dowolna jednak określona w jasny, czytelny sposób do wykonania.

Każdy bezpieczny pomysł konkurencji jest dozwolony.   Konkurs trwa do 31 marca, a wyniki możemy śledzić na tablicy koło  pokoju nauczycieli wychowania fizycznego, które są na bieżąco  aktualizowane. 

NAGRODY

Każdy rekordzista w swojej kategorii zostanie doceniony dyplomem gratulacyjnym, cząstkową oceną celującą z wychowania fizycznego, a wyjątkowe pomysły i osiągnięcia wyróżnione na gali tegorocznych osiągnięć uczniów naszej szkoły

POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgłoszenie rekordu w wybranej dziedzinie jest równoznaczne z posiadaniem zgody opiekunów na przetwarzanie, publikowanie danych osobowych uczestnika [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.poz.1781)] przez Organizatora na potrzeby Konkursu oraz publikacji jego wyników na szkolnej gazetce oraz stronie internetowej szkoły.

 

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielają nauczycielki wychowania fizycznego: p. Urszula Paprocka i p. Grażyna Dziadkowiec-Kublik.