Konkurs dla klas trzecich

W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek w naszej szkole zapraszamy uczniów klas III do udziału w  Powiatowym Konkursie Plastycznym „Moja ulubiona postać z bajki lub filmu dla dzieci”. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 14. Etap szkolny koordynuje nasza biblioteka.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie z plasteliny lub modeliny swojej ulubionej postaci z bajki lub filmu dla dzieci. Każdy uczestnik wykonuje samodzielnie jedną przestrzenną pracę w dowolnej wielkości. Do pracy należy dołączyć  kartkę informacyjną z następującymi danymi: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła oraz imię i nazwisko opiekuna.

W bibliotece należy pobrać zgodę na publikację danych na stronie internetowej szkoły. Prace konkursowe oraz wypełnioną zgodę na publikację  należy dostarczyć  do naszej biblioteki szkolnej do dnia 23 maja 2022 roku.