I edycja Powiatowego Konkursu Plastycznego „Nobliści Polscy”.

Zapraszamy do udziału w I Powiatowym Konkursie dla uczniów szkół podstawowych powiatu głogowskiego
NOBLIŚCI POLSCY pod hasłem PORTRETY POLSKICH LAUREATÓW NAGRODY NOBLA NA TLE MIEJSCOWOŚCI W POLSCE,
ZWIĄZANYCH Z ICH ŻYCIEM I DZIAŁALNOŚCIĄ.
Regulamin konkursu w załączeniu.
Irena Herba