Dzieci bezpieczne w sieci!

15 czerwca 2022 klasy siódme wzięły udział w spotkaniu poświęconym cyberprzemocy i
cyberprzestępczości. Poprowadził je Pan Piotr Błaszczak, ojciec uczennicy naszej szkoły, który jest zawodowo związany z taką problematyką. Omówił on sytuacje, w których możemy być narażeni na przemoc w sieci oraz przedstawił konsekwencje takich działań. Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań odnośnie poruszanej tematyki i wykonywanego przez prelegenta zawodu. Było to ciekawe spotkanie profilaktyczne, ale jednocześnie kolejna sytuacja, kiedy uczniowie mogli poznać nowy
zawód.

 

Aneta Lenort