Dbamy o ekorozwój

Dnia 12.kwietnia uczniowie klasy 8C brali udział w zajęciach terenowych. Tematem były zagadnienia ekologiczne, dotyczące łańcuchów pokarmowych, krążenia materii i przepływu energii w ekosystemie. Uczniowie wyszukiwali organizmy, rozmawiali na temat oddziaływań między organizmami i zrównoważonego ekorozwoju. Następnie pracowali w zespołach, wspólnie uzupełniając karty pracy. Wykorzystywali też wiedzę zawartą w internecie, np. do wyszukania gatunków przynoszących straty gospodarcze. Zajęcia terenowe były lekcją przygotowującą uczniów do sprawdzianu z działu: Ekologia.

Lekcję prowadziła nauczycielka Alicja Anastaziuk.