UWAGA !!!

Wpłatę za obiady na miesiąc grudzień należy dokonać na konto szkoły SP 3 przez pierwsze trzy dni robocze miesiąca tj. od 01 – 03 grudnia.

Bank BGŻ  07 2030 0045 1110 0000 0193 1540

W tytule podać imię, nazwisko i klasę dziecka

Cena bloczka obiadowego:   16  x  4,00  =  64,00 zł

Prosimy o terminowe wpłaty.

W grudniu odpisów nie ma.