20 listopada – Ważna data dla każdego małolata

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka. Dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać. Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.

Tak uczniowie „Trójki” pracowali nad utrwalaniem wiedzy o prawach dziecka.

Jeden dzień poświęcili na zgłębianie wiedzy (spoty, filmy, prezentacje) na temat artykułów Konwencji o Prawach Dziecka, a jeden na wizualizację plastyczną.

Art. 42 Masz prawo znać swoje prawa! Państwo powinno zadbać, aby prawa zawarte w Konwencji były znane zarówno wśród dzieci, jaki i dorosłych.